Vi trenger deg til viktig oppdrag!

I Nordland har vi om lag 290 faste verger, men vi trenger flere! Vi søker deg som er klar for et svært viktig samfunnsoppdrag i Andøy kommune.

FOLKEMØTE PÅ NORDMELA SAMFUNNSHUS 25 APRIL!

Har du noen tanker eller ideer om Nordmela og hvordan det bør utvikles i fremtiden? Da er dette møtet for deg!

Ventetid på Andenes legekontor grunnet lav bemanning

Det er for øyeblikket svært lav bemanning på forkontoret hos Andenes legekontor, og det må derfor påberegnes noe ventetid. 

Havneregulativ 2023

Her kan du laste ned havneregulativ for Andøy Havn KF 2023.

Høring av Forskrifter for vann og avløp, Andøy kommune, Nordland

Kunngjøring Områderegulering Andenes Havn. Planid 1871 201405

Kommunestyret i Andøy vedtok i møte av 19.6 2017, saksnummer 64/2017, Områderegulering for Andenes havn Planid 1871201405. Planen kunngjøres med dette i henhold til Plan og bygningslovens § 12-12.   

Spørsmål og svar fra talkshowet

Her kan du lese spørsmål og svar om Andøyfondet, som ble sendt inn og besvart i forbindelse med vårt talkshow 23.03.2023.     

Innskriving av 1.klassinger ved Andenes skole skoleåret 2023-24

Barn født i 2017 skal skrives inn ved Andenes skole tirsdag 21.mars kl. 18:00 – 19:00 . Barn og foresatte møter opp i kantina, med ferdig utfylte innskrivingspapirer. 

Høring av Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og regulering av gebyrer, Andøy kommune, Nordland

Andøy kommune v/ Andøy brannvesen varsler med dette at lokal «forskrift og feiing og tilsyn av fyringsanlegg og regulering av gebyrer, Andøy kommune, Nordland» er på høring. Forskriften legger til rette for tilsyn av fyringsanlegg i alle typer bygninger.

Innbyggermedvirkning Andøyfondet

Andøyfondet er et fond på 250 millioner kroner som Andøy kommune har fått tildelt fra staten.