Kraftig vind mandag 29.januar

Mandag 29.januar er det varslet om svært kraftige vindkast og springflo i Vesterålen frem til tirsdag morgen. Vi oppfordrer alle til å unngå ferdsel på utsatte steder, og vurdere om eventuelle reiser er nødvendig.

Kunngjøring av oppstart av utbyggingsavtale for The Whale

Målet med utbyggingsavtalen er å regulere forholdene knyttet til økonomi, gjennomføring, drift og vedlikehold av samferdselsanleggene til The Whale.

Gratulerte Andøy-selskap med storkontrakt

Ordfører Kjell-Are Johansen mener storkontrakten er viktig for Andøy-samfunnet. 

Passbussen kommer til Andenes

Den 1. og 5. februar kommer det mobile pass- og ID-kontoret til Andenes. 

Ny plan på Kvalnes. Høring og offentlig ettersyn for detaljreguleringsplan Andøy industripark Kvalnes 2

Andfjord Salmon AS ønsker en revisjon og utvidelse av gjeldende reguleringsplan –Detaljregulering for Andøy Industripark Kvalnes vedtatt i 2018.

Kunngjøring om oppstart av ekspropriasjon med forhåndstiltredelse for bygging av ny havn på Andenes.

Vi viser til formannskapssak FS 143/2023.Andøy kommune har vedtatt områdeplan (Planid 1871-201405) og mottatt plan for utbygging av Andens Havn fra Kystverket. Andøy kommune planlegger ekspropriasjon og forhåndstiltredelse til umatrikulerte og matrikulerte arealer, i medhold av ekspropriasjonsloven. 

Nye åpningstider Andenes legekontor fra 1.1.2024

De nye åpningstidene gjelder fra 1.januar 2024. Vi minner om at legekontoret holder stengt første nyttårsdag, og åpner igjen 2.januar.

Andenes og Risøyhamn legekontor har fått nye journalsystemer

I uke 51 fikk Andenes og Risøyhamn legekontor nye pasientjournalsystemer, og oppgraderingen har vært vellykket. 

Åpningstider julen 2023

Her finner du åpningstider for ulike kommunale tjenester i julen 2023.

Kunngjøring av Kystsoneplan for Andøy. Planid. 1871 - 202201

Kommunestyret har vedtatt Kystsoneplan for Andøy med planid. 1871-202201.  Planen kunngjøres i tråd med plan- og bygningslovens §11-15.