SFO-leder og skolemiljøkonsulent ved Andenes skole

Unni Neergaard starter som ny SFO-leder ved Andenes skole 1.september. I tillegg til å være SFO-leder skal hun jobbe som skolemiljøkonsulent, en nyopprettet stilling ved skolen.     

Ferieoversikt i Fysioterapitjenesten i Andøy - sommeren 2022

Her finner du en oversikt over når fysioterapeutene har ferie.

Postlistene blir mer funksjonelle

Med de nye nettsidene kommer også endelig mer funksjonelle postlister.

Endelig ny møtekalender

Med de nye nettsidene kommer også ny møtekalender.

Bruk våre digitale løsninger

Det blir nå veldig mye lettere å sende søknader til Andøy kommune.

Nå kan du booke din saksbehandler

De nye nettsidene gir publikum anledning til å booke seg tid med en saksbehandler i Andøy kommune.

Velkommen til Andøy kommunes nye nettsider

Du er nå inne på Andøy kommunes nye nettsider. Sidene ble lansert 29. juni 2022.