Innsyn i kommunen – hva har du rett til?

Offentlighetsloven gir innbyggerne, med noen unntak, rett til innsyn i forvaltningens dokumenter.

paragraf - Klikk for stort bilde Formålet med offentlighetsloven å legge til rette for at offentlig virksomhet er åpen og gjennomsiktig sånn at informasjons- og ytringsfriheten styrkes. Offentlighetsloven skal også bidra til at folk deltar i det demokratiske systemet, og sikre rettssikkhetet for den enkelte og publikums tillitt til det offentlige.


§ 3.Hovudregel
"Saksdokument, journalar og liknande register for organet er opne for innsyn dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov. Alle kan krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande organ."


Andøy kommune har en plikt å følge offentlighetsloven. Enhver kan be om innsyn i kommunale dokumenter. Det gjøres via vår innsynsløsning.

 

Postlister for Andøy kommune.
 

Offentlighetsloven kan du lese her.

 

Justisdepartementet har også laget en veileder til offentlighetsloven.

Den finner du her.

 

NB: Alle innsynsbegjæringer skal svares "uten ugrunnet opphold". Dersom du ikke får svar i tide, eller får avslag på ditt spørsmål om innsyn, kan du klage. Les mer om dette i kapitel 4 i offentlighetsloven.