Vielser

Ordfører Kjell-Are Johansen, varaordfører Jitse Jonathan Buitink og kommunedirektør Andreas Jordell kan vie par i Andøy kommune.

Det finnes et eget lokalt reglement for vielser i Andøy.

TRYKK FOR Å SE REGLEMENTET (PDF, 15 kB)
 

Dersom du har spørsmål om vielser hos Andøy kommune, kan du sende oss en e-post eller ringe publikumssenteret på telefon 76 11 50 00

Send e-post om vigsel

Før dere gifter dere

Skatteetaten må sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Dette kalles prøving av ekteskapsvilkårene. Hvis begge har norsk personnummer, er den raskeste måten å søke om prøvingsattest elektronisk.

SE SKATTEETATENS SIDER OM EKTESKAP

 Behandlingstiden hos Skatteetaten er 2-3 uker, så vær ute i god tid før vigselen. Prøvingsattesten er gyldig i fire måneder fra utstedelse og må være gyldig på vigselstidspunket.


Prøvingsattest

Den originale prøvingsattesten sendes til Andøy kommune i god tid før vigselen og senest to uker før. 
Send prøvingsattesten til: 

Andøy kommune
Postboks 187
8483 Andenes

Du kan også levere prøvingsattesten ved vårt publikumssenter på rådhuset:

Storgata 68
8480 Andenes

Vi vil bekrefte at vi har mottatt prøvingsattesten. Har du spørsmål om dokumentasjon eller regelverk, ta kontakt med Skatteetaten

Avtale vigselstid

Avtale om vigsel må skje senest to uker i forkant. For å avtale tidspunkt, ta kontakt på e-post eller på telefon 76 11 50 00. Vi anbefaler å ta kontakt i god tid.

Send e-post om vigsel.


Vi gir tilbakemelding om tidspunktet er ledig så raskt som mulig. Sett gjerne opp alternative tidspunkt eller datoer i tilfelle førstevalget er opptatt. Oppgi gjerne et telefonnummer dere kan nås på. 
 

Praktisk informasjon

 • Brudeparet, forlovere og gjester må møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vigsel.
 • Brudeparet må fremvise legitimasjon.
  I rådhuset er det fortrinnsvis formannskapssalen som brukes som vigselsrom. Andre steder for vigsel, også utendørs, kan skje etter nærmere avtale. Dette må avtales på forhånd.
 • Det skal være to vitner til stede under vigselen. Dette kan være forlovere eller to andre personer over 18 år.
 • Det er anledning til å sette på ringer under seremonien. Vennligst gi beskjed om dette til vigsleren før seremonien starter. 
 • Seremonien foregår vanligvis på norsk. Dersom dere ønsker at seremonien skal holdes på engelsk, må dette gis beskjed om når dere avtaler tid for vigsel. Dersom en av dere eller begge ikke forstår norsk eller engelsk, må dere selv sørge for kvalifisert tolk.
 • Selve seremonien varer vanligvis 10-15 minutter. Under seremonien brukes det borgerlige vigselsformularet. Deretter blir paret spurt om de vil ha hverandre til ektefeller. Til slutt undertegner paret, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen.
 • Paret får etter dette en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest blir ettersendt fra folkeregisteret.
 • Ønsker dere ringpåsetting, musikkinnslag og/ eller diktlesning eller andre tekstinnslag under seremonien, må dere gi beskjed om dette i god tid før vigselen.
 • Etter seremonien vil dere få en midlertidig vigselattest.
 • Endelig vigselsattest utstedes av Skatteetaten.