Folkemøte. Marin verneplan for Andfjorden. 25.5 2023.

Statsforvalteren i Nordland og Statsforvalteren i Troms og Finnmark har sendt forslag om oppretting av Andfjord marine verneområde i Andøy, Harstad og Senja kommuner til høring. Frist for å komme med innspill er 30. juni 2023. I den forbindelse arrangeres det folkemøte om verneplanforslaget den på Andenes 25.5 2023. Kommunestyresalen. kl 18.00 - 20.00  

Pasient ved Risøyhamnlegekontor? Da må du lese denne viktige informasjonen.

Det er redusert bemanning hos Risøyhamn legekontor som betyr at legekontoret kun vil betjenes av én lege fram til midten av august.

Legetjenesten ved Risøyhamn legekontor blir værende

Legetjenesten ved Risøyhamn legekontor forblir operativ og ingen pasienter må flyttes til Andenes legekontor. 

Offentlig ettersyn. Søknad om forlengelse av midlertidig tillatelse ved lokaliteten Kvalnes i Andøy kommune.

Andøy kommune har mottatt søknad om forlengelse av midlertidig tillatelse ved lokaliteten Kvalnes i Andøy kommune. Tillatelsen handler om midlertidig forlenget prøvedrift ved det landbaserte oppdrettsanlegget på Kvalnes. Den midlertidige prøvedriften søkes forlenget til 31.12 2027.

Andøy kommune er videre i innovasjonsprogrammet Gnist!

Andøy er én av 10 kommuner fra hele landet som har kommet videre til neste runde med sin søknad til DOGA (Design og arkitektur Norge) og deres steds- og næringsutviklingsprogram Gnist. 

Skogsveier - temakveld Lofoten og Vesterålen

Skogforvaltning i Lofoten og Vesterålen inviterer til temakveld for skogsveier i Vesterålen og Lofoten  9.mai klokken 18.00 på Sortland rådhus. 

Sivilforsvaret gjennomfører i dag evakueringsøvelse på Andenes

Evakueringsøvelsen utføres med div sperreposter i området for kontroll av antall personer inn/ut av området. Det vil også være grupper som går fra hus til hus for registrering av antall beboere i området.

Vi trenger deg til viktig oppdrag!

I Nordland har vi om lag 290 faste verger, men vi trenger flere! Vi søker deg som er klar for et svært viktig samfunnsoppdrag i Andøy kommune.

FOLKEMØTE PÅ NORDMELA SAMFUNNSHUS 25 APRIL!

Har du noen tanker eller ideer om Nordmela og hvordan det bør utvikles i fremtiden? Da er dette møtet for deg!

Ventetid på Andenes legekontor grunnet lav bemanning

Det er for øyeblikket svært lav bemanning på forkontoret hos Andenes legekontor, og det må derfor påberegnes noe ventetid.