Kunnskapsgrunnlaget for Boligsosial handlingsplan er klart

Andøy kommune arbeider med å utforme kommunens første boligsosiale handlingsplan. Fredag 26.april ble kunnskapsgrunnlaget for handlingsplanen presentert for Andøy kommunestyre.  

Langtidsplanen for forsvaret - hva står det i planen om Andøy?

Langtisplanen for forsvaret (LTP) er lansert. Hva står det planen om Andøy?  

Har du lyst på en sosial sommerjobb?

Andøy sykehjem lyser ut sommerjobb for ungdom mellom 14-18 år.

Andøy blir base for langtrekkende droner

Onsdag lanserte regjeringen en storstilt satsing på Andøya flystasjon. Området blir nasjonal hovedbase for droner og permanent base for mottak av allierte styrker.

Gyldige detaljreguleringsplaner etter utløpt klagefrist. Omsorgsboliger Andenes - Hinnøy vannverk.

Detaljreguleringsplan for Andenes omsorgsboliger og detaljregulering Hinnøy vannverk er nå gyldige, etter endt frist for å klage på kommunestyrets vedtak.  

Høring og offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan Andenes Brannstasjon - Industriområde Prærien. Plan id 1871-202205

Kommunestyret har i sak 33/2024 vedtatt å legge detaljregulering for Andenes brannstasjon - Industriområdet Prærien med Planid 1871 - 202205 ut på høring og til offentlig ettersyn. Frist for tilbakemelding settes til 10. mai.  // 6 uker. 

Vedtak om dispensasjon fra plankrav og formål i Kystsoneplan i Andøy. Planid 1871-202201. Utdypingstiltak og deponi av masser.

Kommunestyret har innvilget dispensasjon fra plankrav og formål i Kystsoneplanen.  Klagefrist 3. uker. 

Åpningstider påsken 2024

Her finner du åpningstider for ulike kommunale tjenester påsken 2024. 

Høring og offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Bleik golf, idrett, camping og næring

Formannskapet i Andøy kommune har vedtatt å legge forslag til detaljreguleringsplan for Bleik golf, idrett, camping og næring ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtaket er fattet i henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-10.

Søk barnehageplass innen 1.mars

Frist for å søke barnehageplass til hovedopptak for barnehageåret 2024/2025 er 1.mars.