Formannskapets innstilling til budsjett og økonomiplan

Økonomiplanen for de neste fire årene og årsbudsjettet for det kommende året skal vedtas før årsskiftet. Formannskapet innstiller til vedtak om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning.   

Læringsseminar: Evaluering Samskap og veien videre

Andøy kommune inviterer til læringsseminar 6.desember fra 09.00-14.00 i Kommunestyresalen for å besvare spørsmålet: Hva har vi lært gjennom Samskap, og hva blir veien videre?

Ustabil tilgang til IT-systemer innen helse- og omsorg

Andøy kommune har satt krisestab som følge av tilgangsproblemer i helsetjenestene. 

Forslag til budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027

Nå er kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan tilgjengelig.  Det fullstendige forslaget til budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 er publisert i Framsikt. Under gjengis utdrag fra kommunedirektørens innledning.

Pleie og omsorg på studietur til Nederland

Tidligere i år fikk pleie og omsorg innvilget eksterne utviklingstilskudd til en studietur, for å lære av andre som står overfor lignende utfordringer innenfor helse. Studieturen ble gjennomført i forrige uke, og delegasjonen kom tilbake med verdifull kunnskap. 

Vil bruke sparepenger for å unngå større kutt

Kommunedirektøren foreslår å hente 35 millioner kroner fra holdingselskapet til Andøy Energi for å unngå kutt i tjenestetilbudet sør i kommunen. 

Ny plan for omsorgsboliger på Andenes. Høring og offentlig ettersyn. Detaljregulering 1871 202203

Det planlegges for nye omsorgsboliger på gamle Shelltomta på Andenes - mellom Storgata og Fjelldalsgate. Detaljreguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn og høring.   

Gi ditt innspill til hvor den nye barnehagen på Andenes bør være!

Hvor skal den nye barnehagen på Andenes bygges? Du kan nå gi ditt innspill.

Ny prosjektleder for Andenes havn

 Denne uken startet Ketil Thorsen i stilling som prosjektleder for havneutviklingen i Andøy.

Hvordan kan vi skape gode boliger og møteplasser i Andøy? Vi vil høre dine innspill!

Andøy kommune ble tidligere i år valgt ut som Gnist-kommune, og skal nå jobbe sammen med arkitektene og designerne i Lala Tøyen og Travers for å finne fremtidige boligløsninger i kommunen.  De ønsker dine innspill i prosessen!