Skole- og barnehagerute 2022/2023

Skole- og barnehageruta finner du her. På denne siden kan du også søke om skolefri for ditt barn.

Skole- og barnehagerute i Andøy 2022-2023

Skole- og barnehagerute i Andøy 2022-2023
Beskrivelse Dato
Skolestart 22. august
Høstferie 12.-14. oktober
Elevfri 18. november
Siste skoledag før jul 21. desember
Første skoledag etter jul 3. januar
Vinterferie 27. februar-3. mars
Påskeferie 3.-11. april
Elevfri 19. mai
Siste skoledag 22. juni

Planleggingsdager barnehageåret 2022/23:

  • Mandag 22.08.22
  • Tirsdag 23.08.22  (noen barnehager)
  • Fredag 28.10.22
  • Fredag 27.01.23 ( kan bli endret)
  • Fredag 17.03.23 (noen barnehager)
  • Fredag 19.05.22

Du får nærmere beskjed i din barnehage når planleggingsdagene holdes. 

Søk om fri fra skolen for ditt barn:

Inntil 5 dager fri:

Dersom du skal søke barnet fri i inntil 5 dager skal kontaktlærer avgjøre søknaden.

Fyll ut dette skjemaet (DOCX, 34 kB). Gi det utfylte skjemaet til kontaktlærer som behandler søknaden.

Over 5 dager fri:

Dersom du skal søke barnet fri mer enn 5 dager skal avgjørelsen tas av rektor. Bruk det digitale skjemaet under.

Søk om skolefri for ditt barn på Risøyhamn skole her

Søk om skolefri for ditt barn på Andenes skole her