Skole- og barnehagerute 2022/2023

Skole- og barnehageruta finner du her. På denne siden kan du også søke om skolefri for ditt barn.

Skole- og barnehagerute i Andøy 2022-2023

Skole- og barnehagerute i Andøy 2022-2023
Beskrivelse Dato
Skolestart 22. august
Høstferie 12.-14. oktober
Elevfri 18. november
Siste skoledag før jul 21. desember
Første skoledag etter jul 3. januar
Vinterferie 27. februar-3. mars
Påskeferie 3.-11. april
Elevfri 19. mai
Siste skoledag 22. juni

Planleggingsdager barnehageåret 2022/23:

  • Mandag 22.08.22
  • Tirsdag 23.08.22  (noen barnehager)
  • Fredag 28.10.22
  • Fredag 27.01.23 ( kan bli endret)
  • Fredag 17.03.23 (noen barnehager)
  • Fredag 19.05.22

Du får nærmere beskjed i din barnehage når planleggingsdagene holdes. 

Søk om fri for ditt barn:

Søk om skolefri for ditt barn på Risøyhamn skole her

Søk om skolefri for ditt barn på Andenes skole her