Kommunedirektør i Andøy og staben

Kommunedirektøren har ansvar for at sakene som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.

Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder og skal sørge for at kommunen drives i samsvar med lover og forskrifter, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

Kommunedirektørens ledergruppe

KommunalsjefHvemTelefon
Oppvekst og kulturSveinung Ellingsen990 07 280
Helse og mestringLinn Arndis Jansdottir Engseth995 44 474
TekniskJohn Petter Karlsen970 23 995
Økonomi og fellestjenesterCharlotte Haugen Brunborg951 27 245
Virksomhetsutvikling og samskapingBjarte Bugge922 71 007