Ansattoversikt


Rådmann, stab og ledergruppe

Ansatte i avdelingen Rådmann, stab og ledergruppe
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor Risøyhamn skole 416 13 952

Enhetsleder 76 11 50 53 990 07 280

Leder 76 11 50 00 922 61 273

Enhetsleder 76 11 50 21 76 11 50 21
NAV-leder 908 29 825

Personalfaglig rådgiver 76 11 50 55 900 56 595

Leder 76 11 50 00

Leder 993 88 107 993 88 107
Øverste adm.leder 934 59 033

Teknisk sjef 76 11 50 40

Enhetsleder helse (konst) og pleie og omsorg 76 11 51 00 901 73 555

Enhetsleder 76 11 50 52 76 11 50 52

Rektor Andenes skole

Enhetsleder pleie og omsorg 451 34 592 451 34 592
Leder 950 74 065 950 74 065