Kommunedirektør i Andøy og staben

Kommunedirektøren har ansvar for at sakene som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.

Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder og skal sørge for at kommunen drives i samsvar med lover og forskrifter, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

Kommunedirektørens ledergruppe

HvaHvemTelefon
Leder oppvekst og kulturSveinung Ellingsen990 07 280
Leder helse og omsorgCecilie Stangeby902 82 418
Leder samfunnJohn Petter Karlsen970 23 995
Leder økonomi og virksomhetsstyringCharlotte Haugen Brunborg951 27 245
Leder Organisasjonsutvikling og samskapingBjarte Bugge922 71 007