Ansattoversikt


Rådmann, stab og ledergruppe

Ansatte i avdelingen Rådmann, stab og ledergruppe
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor Risøyhamn skole 416 13 952

Enhetsleder 76 11 50 53 990 07 280

Leder 76 11 50 00 922 61 273

Enhetsleder 468 87 963 468 87 963
NAV-leder 908 29 825

Personalfaglig rådgiver 76 11 50 55 900 56 595

Leder 76 11 50 00
Leder 993 88 107 993 88 107
Øverste adm.leder 934 59 033
Teknisk sjef 76 11 50 40

Enhetsleder helse (konst) og pleie og omsorg 909 89 403
Enhetsleder 76 11 50 52 472 98 173
Rektor Andenes skole

Enhetsleder pleie og omsorg 451 34 592 451 34 592
Leder 950 74 065 950 74 065