Høring av skiltvedtak. Sommerstengning av Tore Hundsgate 10. juni - 20. september.

Kommunestyret vedtok i sak 28/2023 at forslag til skiltvedtak etter skiltforskriften, skal sendes på høring til berørte parter, naboer og næringsliv rundt Tore hundsgate på Andenes.      

Tilbud om styrke- og balansetrening til hjemmeboende seniorer

"Sterk og stødig" er et tilbud til hjemmeboende eldre som klarer seg godt i eget hjem uten særlig bistand fra kommunen. Du må være i stand til å gå uten hjelpemidler innendørs, men erfarer endringer i bevegelsesfunksjon, ustøhet i enkelte situasjoner, redusert gangfunksjon og redsel for å falle og/eller har falt.  Alle instruktører av treningsgruppene har gjennomgått "Sterk og stødig" instruktørutdanning. Instruktørene er frivillige og veiledes av lokal fysioterapeut. 

Ny brannstasjon på Andenes - Delta på Webinar

Andøy kommune planlegger å oppføre brann- og driftssentral i Industriveien på Andenes. Formålet med bygget er å øke kommunens beredskapsevne og kriseledelse, samt forbedre kommunens evner til å levere kommunaltekniske tjenester.

Varsel om oppstart og høring av planarbeid

Detaljregulering Andøy Industripark Kvalnes 2 På vegne av Andfjord Salmon varsles oppstart av planarbeid i henhold til plan- og bygningsloven (pbl) §§ 12-3, 12-8 og 12-9, samt forskrift om konsekvensutredning. Planvarsel omfatter planstart med planprogram. Forslag til planprogram ble behandlet og vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i Formannskapsmøte 06.02.2023, sak 018/2023 Detaljregulering Andøy Industripark Kvalnes 2 - høringsfrist 29 mars 2023

Fjerner bommene ved Kjølhågen

Nå blir det rødlysene som varsler om stengt veg. 

Høring - søknad om samtykke til bygging av anlegg for oppskytning av bæreraketter med flytende drivstoff på Børvågen

Andøya Spaceport AS har søkt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om samtykke til bygging av anlegg for lagring og håndtering av farlig stoff i forbindelse med klargjøring og oppskytning av bæreraketter med flytende drivstoff ved Børvågen i Andøy kommune, Nordmelaveien 795 og 796, gnr./bnr. 34/181 og 34/184.

Vil du vite mer om utdanningene som gir deg et hav av muligheter?

Dato: 6. februar Tid: 17.30-19.30 Hvor: Møtet finner sted på Kulturfabrikken på Sortland Servering: Gratis pizza og brus. Påmelding gjøres via lenken under innen 4. februar 2023: https://forms.office.com/e/qTfZDCVnnY Hovedmålet med møtet er at Nord universitet og kommunene i Vesterålen sammen skal se på hvordan vi kan jobbe for å øke rekrutteringen til læreryrket og lærerutdanningene.

Ny søknadsrunde i tilskuddsordningen til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

Det er nå åpnet for ny søknadsrunde i tilskuddsordningen til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet. Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter tilskuddsordningen som skal legge til rette for økt deltakelse i idrett og fysisk aktivitet.

Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for ny søknadsrunde om strømstøtte

Søknadsfristen er 15. februar klokken 13:00. Perioden det kan søkes om strømstøtte for er oktober, november og desember 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil utbetale strømstøtte fortløpende etter de har åpnet for søknader, slik at de som søker tidlig kan få pengene raskest mulig.

Åpningstider i julen 2022

Her finner du åpningstider for ulike kommunale tjenester i julen 2022.