Søke, bytte eller si opp barnehageplass

Her finner du all informasjon om å søke, bytte eller å si opp barnehageplass i Andøy kommune.

Kort fortalt

  • Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehage fra august
  • Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år. For å benytte seg av dennne retten må det søkes innen fristen for hovedopptak gjeldende år.
  • Barn med rett til plass som takker nei, mister sin rett for det aktuelle barnehageåret.

Søk, bytt eller si opp barnehageplass her