Andøy kommune søker meddommere og skjønnsnemdmedlemmer

I 2024 skal Andøy kommune foreta valg av meddommere og skjønnsnemndmedlemmer for perioden 1. januar 2025 - 31. desember 2028. 

Melding om vedtak på nordsamiske skrivemåte for Vesterålen - Viestterálas

Statens kartverk har gjort vedtak om skrivemåten Viestterálas for det nordsamiske navnet for landskapsområdet eller regionen med det norske navnet Vesterålen. Vedtaket er gjort med heimel i § 7 tredje ledd i lov om stadnamn. 

Oppstart av navnesak. Rølli-navn og andre naturnavn i Andøy kommune.

Navn på steder er viktig. Både i det daglige, men også som en del av vår kulturarv.  Nå skal skrivemåten og plasseringen av flere naturnavn på Bø i Andøy, under lupen - og det kan sendes innspill.

Passbussen til Andenes i juni

Det mobile pass- og ID-kontoret, også kalt Passbussen, kommer til Andenes tidlig i juni. 

Nå blir det midlertidig gatetun på Andenes

I sommer får Sjøgata et litt annet innhold. Målet er å teste ut nye løsninger som kan knytte sammen handelssentrum og turistområdet ved havna enda bedre.  

Program 17.mai

Her finner dere informasjon om programmet og toget på Andenes 17.mai 2024. Det er også program mange andre steder i kommunen, og dere kan blant annet finne den fulle oversikten her hos vol.no .

Lav bemanning på Andenes legekontor

Andenes legekontor vil være lavt bemannet til og med uke 20, og kan føre til ventetid i telefon, luke og på laboratoriet. 

Foreldrekveld om bøkers betydning for barns språkutvikling

Oppvekst og kultur, i samarbeid med Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger, har gleden av å invitere til en foreldrekveld for dere med barn i barnehagen og på småtrinnet i skolene.  

Resultater fra arbeidsverksteder for kommuneplanens samfunnsdel - I - III.

Kommunestyret har gjennomført tre arbeidsverksteder om samfunnsdelen til kommuneplanen de siste månedene. Tema har vært kommuneplanens samfunnsdel, hvor fremtidens Andøy skal stakes ut. Gjennom å ulike metoder og verktøy har kommunestyret jobbet seg frem mot hva deres fremtidsvisjoner for Andøy er - og hva vi må satse på de neste 4 til 10 årene. 

Vårrydding: Datoer for innhenting av søppelsekker

Søppelsekker for vårrydding kan hentes på rådhuset, og kommunen henter søppelet ved flere datoer i mai.