Nå kan unge kunst- og kulturutøvere søke Drømmestipendet 2024!

Ungdom i alderen 18–25 år som holder på med kunst og kultur, kan nå søke Drømmestipendet 2024, og gi seg selv sjansen til å få 30 000 kroner for å realisere sine drømmer, og få  anerkjennelse og synliggjøring.

Egenberedskapsuka 2023

Egenberedskap har fått stor oppmerksomhet hos nordmenn det siste året. Fra 30.oktober til 5.november gjennomføres Egenberedskapsuka 2023.

Resultatet av Kommunestyrevalget 2023

Valget er nå over. Her finner du en oversikt over faste medlemmer i kommunestyret i perioden 2023-2027

Nattestengt på fv. 82 i Vesterålen

Fra mandag 11. september blir det et par uker med stengt veg kveld og natt på fylkesveg 82 mellom Maurnes og Buksnes. Årsaken er vegarbeid med skifte av stikkrenner. 

Strandryddeuka 2023!

Den nasjonale STRANDRYDDEUKA er nå i gang, frem til og med søndag 17. september. Vi håper du som leser dette vil bidra med å rydde en strand eller ei fjære!

Kurs for unge bønder og eierskifte i landbruket 29.9-1.10

Nordland Bondelag inviterer sammen med Statsforvalteren i Nordland til det årlige unge bønder kurset med eierskiftet i landbruket. I år er påmeldingen åpen for både de som skal inn i næringen og de som skal selge/overdra gården. 

Arbeidsverksted: Næringsarbeid i Andøy.

Hva er viktig for deg, din bedrift og din bransje fremover? Vi møtes i kommunestyresalen i Andenes Idrettshall onsdag 6. september kl 18!

Åpent dialogmøte i Harstad og på Andenes om forvaltning av kystnære lokale fiskebestander

Fiskeridirektoratet inviterer til åpne dialogmøter i Harstad og på Andenes om fovaltning av kystnære fiskebestander i Andfjorden, Vågsfjorden og Solbergfjorden. 

Feil i faktura på kommunale avgifter

Ved en feil har faktura på kommunale avgifter for august fått forfallsdato 20.september. Egentlig skulle denne hatt forfall 20.august.

Til grunneiere og eiere av landbrukseiendom i Andøy kommune.

I uke 35 og 36 utfører Norsk institutt for bioøkonomi /NIBIO, feltarbeid på dyrka og dyrkbar myr i Andøy kommune.