Sommerstengt idretts -og svømmehall

Idretts- og svømmehallen på Andenes stenger for sommeren.

Kunngjøring av detaljreguleringsplan Andenes Brannstasjon - Industriområdet Prærien Planid 1871 - 202205

Kommunestyret vedtok 17.6 2024 i sak 91/2024 detaljreguleringsplan for Andenes brannstasjon - Industriområdet Prærien. Planid. 1871-202205. Vedtaket kunngjøres i tråd med plan-og bygningsloven §12-12, med frist for å klage 15. august 2024.

Kunngjøring av detaljreguleringsplan Andøy Industripark Kvalnes 2 Planid 1871-202204

Kommunestyret vedtok i møte 17.06.2024, sak nr. 90/2024, detaljreguleringsplan for Andøy Industripark Kvalnes 2. plan-ID 1871-202204. Kommunestyrets vedtak: Kommunestyret vedtar detaljreguleringsplan for Andøy Industripark Kvalnes med plan ID 1871-202204 2. Kommunestyret ber kommunedirektøren kunngjøre planen i tråd med plan- og bygningslovens bestemmelser. 

Kunngjøring av navnesak. Okla med flere. 2020/99

Kunngjøring av navnesak 2020/99 - Okla og andre navn.  Navnesak blei tatt opp av Språkrådet 23.3.2020 i samband med adresseringsarbeidet i Andøy kommune, og Kartverket reiste sak som blei sendt på høring i kommunen 25.3. i år. Navnesaken blei reist for å fastsette rett skrivemåte av navna til offentlig bruk.

Kunngjøring av navnesak. 2022/431 - Søstrene og andre navn i Andøy kommune.

Statens kartverk har fattet vedtak om skrivemåte i navnesak 2022/431. Søstrene og andre navn i Andøy. De med klagerett har nå tre uker på seg til å fremme klage. 

Sommerstengt legekontor Risøyhamn

Legekontoret i Risøyhamn stenger for sommeren på grunn av ferieavvikling.

Militær øvingsaktivitet rundt Dverberg 10.-14.juni

Forsvaret ved Andøya Flystasjon varsler med dette øvingsaktivitet i området rundt Dverberg på Andøya.

Arbeidsvarsling og stenging av deler av Sjøgata 10.-12. juni

I neste uke skal det etableres gatetun i Sjøgata. Det skal males på asfalten og bli satt opp benker, historiske element og informasjonsskilt. I forbindelse med dette arbeidet vil deler av Sjøgata bli stengt i perioden 10.06-12.06.2024. 

Økonomirapportering per april 2024

Økonomirapporteringen per april 2024 er nå publisert.  

Melding om vedtak på nordsamiske skrivemåte for Vesterålen - Viestterálas

Statens kartverk har gjort vedtak om skrivemåten Viestterálas for det nordsamiske navnet for landskapsområdet eller regionen med det norske navnet Vesterålen. Vedtaket er gjort med heimel i § 7 tredje ledd i lov om stadnamn.