Andøy kommune inviterer til Leve hele Livet vaffelkaffe, og vi vil ha hjelp til å fylle ut et spørreskjema

Formålet er å formidle hva Levet hele livet reformen handler om samt med å ha en diskusjon om hva som er viktig for Andøy kommune framover.

Formålet er å formidle hva Levet hele livet-reformen handler om samt med å ha en diskusjon om hva som er viktig for Andøy kommune framover.

Hvem er dette for: Målgruppen er de som er eldre enn 60 år, deres pårørende, samt med de som ønsker å bidra for eksempel via frivillighet.

Når og hvor: 7. og 8. september
7. september kl. 18-20 i kommunestyresalen, Andenes
8. september kl. 18-20 i Hjertet på skolen, Risøyhamn

I tillegg inviterer vi til følgende steder (men ikke sikker det blir vafler, kan bli noe annet)
9. september kl. 13-15, Gymsalen i tidligere Medby skole
14. september kl. 12-14, Nordmela Landhandleri
15. september kl. 12-14, Alveland, Dverberg
16. september kl. 12-14, Joker butikken på Bleik

Hva kommer vi til å gjøre på disse møtene?

Vi kommer til å fortelle i cirka 20 minutter hva Leve hele Livet handler om. Det vil bli servert kaffe og vaffel/kake. Så åpner vi for en diskusjon rundt bordet om ulike temaer. Vi kommer også til å be dere om å fylle ut et spørreskjema (se lengre ned i denne artikkelen). Kommunen tar med PC, og hjelper deg, men vi har også med papirkopoier. 

Vi håper på god deltagelse og medvirkning fra våre innbyggere, slik at det blir lærerikt for alle sammen.

Hva er viktig for eldre? – Spørreundersøkelse

Nå har du mulighet til å være med på å forme hvordan fremtiden skal være i Andøy kommune.

Kvalitet i tjenestene

Regjeringen la i 2018 frem kvalitetsreformen Leve hele livet. Den handler om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenhengen mellom tjenestene. Andøy kommune er i prosessen med reformarbeidet.

Leve hele livet skal bidra til at eldre kan:

  • Mestre livet lenger.
  • Ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det.

Videre:

  • Pårørende kan bidra uten at de blir utslitt.
  • Ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene.

Ønsker du mer detaljer om hva reformen omhandler, finner du det på regjeringens nettside; Meld.St. (2017-2018): Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre.

Vi spør:
Hvordan kan vi involvere innbyggerne så vi SAMMEN kan skape et aldersvennlig samfunn i Andøy kommune? Vi ønsker gjennom denne undersøkelsen å bidra til å ivareta innbyggernes medvirkning og påvirkning.

Vi ønsker å tilrettelegge for at flest mulig i alderen 60+ deltar i undersøkelsen og sier noe om «hva er viktig for deg?».

Undersøkelsen er anonym, men vi ber deg krysse av for din aldersgruppe. 
Pårørende kan også fylle ut skjemaet på vegne av deg. 

Det vil ta omtrent 7 minutter å fullføre undersøkelsen.
TAKK for at du tar deg tid! Dine svar er viktige for oss!

Svar på undersøkelsen ved å trykke på lenken her eller scann QR koden.

  

Frist for svar på spørreskjema: 5. oktober.

Oppstart av ICDP kurs, høsten 2022

Vi åpner nå for påmelding til ICDP- foreldreveiledningskurs, med oppstart i 19.september. Gruppene vil bestå av 8-10 deltakere, og vi møtes 8 ganger, hver kurskveld har  en varighet på 1,5 time. Dersom du ønsker å vite mer om hva ICDP-kurs er, trykk her : Informasjon om ICDP For å melde deg på kurset, trykk her:  Trykk for å melde deg   på kurs.

SFO-leder og skolemiljøkonsulent ved Andenes skole

Unni Neergaard starter som ny SFO-leder ved Andenes skole 1.september. I tillegg til å være SFO-leder skal hun jobbe som skolemiljøkonsulent, en nyopprettet stilling ved skolen.     

Ferieoversikt i Fysioterapitjenesten i Andøy - sommeren 2022

Her finner du en oversikt over når fysioterapeutene har ferie.

Postlistene blir mer funksjonelle

Med de nye nettsidene kommer også endelig mer funksjonelle postlister.

Endelig ny møtekalender

Med de nye nettsidene kommer også ny møtekalender.

Bruk våre digitale løsninger

Det blir nå veldig mye lettere å sende søknader til Andøy kommune.

Nå kan du booke din saksbehandler

De nye nettsidene gir publikum anledning til å booke seg tid med en saksbehandler i Andøy kommune.

Velkommen til Andøy kommunes nye nettsider

Du er nå inne på Andøy kommunes nye nettsider. Sidene ble lansert 29. juni 2022.