Bruk våre digitale løsninger

Det blir nå veldig mye lettere å sende søknader til Andøy kommune.

Vi har laget en rekke digitale skjema, som det står alle fritt til å bruke.

De aller fleste av skjemene sendes rett inn i vårt saksbehandlingssystem, og behandles videre av en saksbehandler. Årsaken til at vi har valgt denne løsningen, er at vi skal ha minst mulig skjematrafikk via e-post. Mest mulig skal skje internt i vårt saksbehandlingssystem, som er lukket.

Noen skjema vil fortsatt være i PDF-formaet og må som hovedregel sendes per brev, eller leveres direkte på Rådhuset. Det er ulike grunner til dette. En av disse er at vi bruker skjema som andre, for eksempel Statsforvalteren i Nordland, har laget.

Du finner alle skjema i skjemaportalen.

Se alle skjema

Mange skjema vil du også finne når du beveger deg rundt på hjemmesiden. De er spredt rundt omkring for å synes for dem som søker etter spesiell informasjon.

For noen skjema krever vi digital innlogging på "Mine sider", andre er mer åpne. Det er veldig lett å se om du er "innlogget". Det ser du oppe i høyre hjørne.

For å fylle ut et skjema, må du som regel fylle ut alle postene. Du vil ikke få lov til å levere et skjema som ikke ferdig utfylt.