Endelig ny møtekalender

Med de nye nettsidene kommer også ny møtekalender.

Det blir et løft for innbyggere og folkevalgte i kommunen.

Gjennom møtekalenderportalen får alle full oversikt over hvilke møter som går til hvilken tid, alle saker som skal opp i hvert møte vil bli lett tilgjengelige samt blir det oversiktlig hvem som skal delta på møtene. 

Se møtekalenderen her

Når nettsidene ble lanserte, var ikke alle funksjonene oppe og gikk. De vil imidlertid være klare når det "braker løs" med politiske møter til høsten.