Spørsmål og svar fra digitalt informasjonsmøte om Andøyfondet

Tirsdag 30.mai ble det holdt et digitalt informasjonsmøte om Andøyfondet. Der ble det åpnet for spørsmål fra publikum. Spørsmålene som ikke ble besvart på møtet, er svart ut under.

Lilla bakgrunn med # Vi skaper Andøy i gul tekst. - Klikk for stort bilde

Spørsmål: Når vet vi hva pengene blir brukt på? 

Planen er at den endelige planen for bruk av Andøyfondet vedtas på kommunestyremøtet den 19.juni.  

 

Spørsmål: For en tid tilbake hadde dere en innbygger undersøkelse ang de eldre i kommunen. Kan ikke se at det er kommet en konklusjon på den?! Vi pårørende ser at hjemmesykepleien er for dårlig bemannet, og de ansatte jobber "skoene" av seg. Når skal kommunen ansette flere?  

Undersøkelsen du henviser til ble gjennomført av arbeidsgruppen til Leve hele livet-reformen i Andøy kommune. De jobber nå med konklusjonen av denne undersøkelsen, og håper å få denne ferdig innen sommeren. Når konklusjonen er ferdig, vil dette annonseres i sosiale medier og legges ut på kommunens hjemmeside.  

Andøyfondet kan dessverre ikke brukes til drift, som å ansette flere innenfor pleie og omsorg.  

 

Spørsmål: Hva gjør kommunen for å lage bolyst? Vi har ingen gode sosiale møtesteder. Hva kan kommunen gjøre med dette? 

I medvirkningsprosessen er det kommet tydelig frem at det er et ønske og behov om flere sosiale møteplasser i kommunen. Det vil bli tatt hensyn til i arbeidet med å utforme den endelige planen for Andøyfondet.  

Rådmannen presiserte i sin presentasjon at det er ti spørsmål vi burde stille oss når vi prioriterer bruken av fondet, og flere er relevant for bolyst:  

  • I hvilken grad vil tiltaket gi økt tilfredshet hos innbyggere? 

  • I hvilken grad ivaretar tiltaket barn og ungdom? 

  • Har tiltaket et tydelig generasjonsperspektiv? 

Flere av tiltakene som administrasjonen vurderer å prioritere i den endelige planen for fondet vil bidra til å skape bolyst og sosiale møteplasser. Blant disse er: tiltakspakke boligutvikling, flerbrukshus, sosialt bærekraftsfond, tiltakspakke kultur og frivillighet og rehabilitering av idrettshallen. 

 

Spørsmål: Hvilke tiltak kommer innover øya? 

Andøyfondet er ment å komme hele andøysamfunnet til gode. Et av forslagene administrasjonen vurderer er et "sosialt bærekraftsfond", der lag og foreninger kan søke økonomisk støtte til tiltak som fremmer sosial bærekraft og bolyst.  

 

Spørsmål: Prioriteringer! Helsesektoren, strømnett bør prioriteres før The Whale. Tanker? 

Rådmannen la fram et forslag til prioritering av tiltak i sin presentasjon. Det er ikke anledning til å benytte Andøyfondet til drift, eksempelvis av helsesektoren. Helsesektoren berøres imidlertid indirekte av tiltaket «Innsats for Andøy II», som blant annet skal rette seg mot utvikling av ansatte i kommunen. Strømnettet eies og drives av Norkraft AS, og er ikke noe som Andøy kommune har direkte styring over. Gatelys er foreslått som et tiltak, med 5 millioner kroner. 

 

Du kan se opptak av møtet på arrangementets Facebook-side, eller på youtube.