Innbyggermedvirkning Andøyfondet

Andøyfondet er et fond på 250 millioner kroner som Andøy kommune har fått tildelt fra staten.

Staten har bestemt at fondet skal brukes til å styrke næringsutvikling, sysselsetting, bostedsattraktivitet og utviklingsevne i Andøy. Kommunen arbeider nå med å utforme en plan for hvordan fondet skal brukes, og ønsker innspill fra Andøys innbyggere! 

Dette er altså din mulighet til å komme med tanker og ideer om hvordan dette fondet kan komme hele Andøy til gode, i dag og i fremtiden.

Hvordan kan jeg delta? 

Spørreundersøkelse

Det er flere måter du kan delta på. Fra mandag 13.mars kunne innbyggere besvare en spørreundersøkelse og komme med innspill til bruk av fondet. Den var åpen både for de som bor i Andøy, men også de som har en tilknytning til Andøy men ikke nødvendigvis bor her. Kommunen oppfordret alle som er 15 år eller eldre å svare på denne. 

Det ble utformet en egen spørreundersøkelse for barn og ungdom som går i 7.klasse eller på ungdomsskolen.

Frist for å besvare undersøkelsene var  tirsdag 11.april kl 23:59. 

Det er også laget en egen spørreundersøkelse som er blitt sendt ut til næringslivet, og det vil bli holdt arrangementer for å få innspill til, og informere om, bruken av fondet. 

 

Digitalt Talkshow

Det ble holdt et digitalt talkshow 23.mars kl 19:00. I en samtale ledet av Robin Vestgård Jørgensen snakket ordfører Knut Nordmo og leder av ungdomsrådet Elena Kristin Blix om hva fondet kan brukes til og hvordan planen for bruk av Andøyfondet utarbeides.

Du kan se opptaket av talkshowet på arrangementets Facebook-side, eller på youtube

Les spørsmål og svar fra talkshowet her!

 

Digitalt informasjonsmøte 30.mai

Andøy kommune inviterte også til digitalt informasjonsmøte 30. mai kl 19 der resultatene fra innbyggermedvirkningen ble presentert, og det ble fortalt om det videre arbeidet med planen for bruken av fondet.

Du kan se opptaket av informasjonsmøtet på arrangementets Facebook-side, eller på youtube.

Her finner du presentasjonene fra møtet (PDF, 11 MB)

Les spørsmål og svar fra informasjonsmøtet her!

 

Funn fra innbyggermedvirkningen

Hovedfunnene fra innbyggermedvirkningen ble presentert i møtet 30.mai. Hvis man ønsker å se svarene på samtlige spørsmål som ble stilt i undersøkelsene kan man lese det i filene under. Fritekst svar er fjernet, da dette regnes som personsensitiv informasjon. 

Resultater fra Innbyggerundersøkelse om Andøyfondet (anonymisert) (DOCX, 634 kB)

Resultater fra Næringslivsundersøkelsen om Andøyfondet (anonymisert) (DOCX, 324 kB)