Innbyggermedvirkning Andøyfondet

Andøyfondet er et fond på 250 millioner kroner som Andøy kommune har fått tildelt fra staten.

Staten har bestemt at fondet skal brukes til å styrke næringsutvikling, sysselsetting, bostedsattraktivitet og utviklingsevne i Andøy. Kommunen arbeider nå med å utforme en plan for hvordan fondet skal brukes, og ønsker innspill fra Andøys innbyggere! 

Dette er altså din mulighet til å komme med tanker og ideer om hvordan dette fondet kan komme hele Andøy til gode, i dag og i fremtiden.

Hvordan kan jeg delta? 

Spørreundersøkelse

Det er flere måter du kan delta på. Fra mandag 13.mars kan du besvare en spørreundersøkelse og komme med innspill til bruk av fondet. Denne er åpen både for de som bor i Andøy, men også de som har en tilknytning til Andøy men ikke nødvendigvis bor her. Vi oppfordrer alle som er 15 år eller eldre å svare på denne. 

Det er utformet en egen spørreundersøkelse for barn og ungdom som går i 7.klasse eller på ungdomsskolen.

Frist for å besvare undersøkelsene er senest 3. april. 

Det er også laget en egen spørreundersøkelse som sendes ut til næringslivet. 

Digitalt Talkshow

Det vil også bli holdt arrangementer for å få innspill til bruken av fondet. Det ble holdt et digitalt talkshow 23.mars kl 19:00. I en samtale ledet av Robin Vestgård Jørgensen snakket ordfører Knut Nordmo og leder av ungdomsrådet Elena Kristin Blix om hva fondet kan brukes til og hvordan planen for bruk av Andøyfondet utarbeides.

Du kan se opptaket av talkshowet på arrangementets Facebook-side, eller på youtube

Les spørsmål og svar fra talkshowet her!