Hopp til hoved innhold
Resultat brukerundersøkelse for kommunale og private barnehager i Andøy Skriv ut
Sist oppdatert torsdag 17. juli 2014 07:54

Vedlagt ligger resultatet for brukerundersøkelse 2014 i de kommunale og private barnehagene i Andøy.

Brukerundersøkelse barnehage 2014

 
Redusert kapasitet på legekontorene i Andøy Skriv ut
Sist oppdatert onsdag 09. juli 2014 08:13

På grunn av manglende tilgang på leger vil legekontorene i Andøy ha redusert kapasitet ut juli.

Spesielt uke 29 fra 14 juli – 21 juli vil det måtte påregnes ventetid.

Akutte tilfeller vil bli prioritert .

Vi anbefaler at våre pasienter bestiller resepter i god tid da det kan oppstå ventetid for reseptutskrivning.

 
Fra duell til duett! Skriv ut
Sist oppdatert tirsdag 24. juni 2014 12:53

hender

Fra duell til duett – kickoff- og dialogkonferanse 4. og 5.september i Kulturfabrikken

Vi er gode i lag når det gjelder – gang på gang har vesterålingene vist at de kan få til nesten hva det skal være. Arctic Race, Fly med oss, VGlista. Det gjør oss stolte og er med på å bygge et godt omdømme. Prosjektet “Samhandling=forebygging i Vesterålen” handler om å finne de gode måtene å samarbeide med Vesterålen barnevern på i Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes.

Vi tror at vi kan være gode i lag når det gjelder vårres unga, og at vi kan få til nesten hva det skal være også på dette området. 

Prosjektgruppa er glad for å kunne invitere deg til stor Kickoff-konferanse i Kulturfabrikken på Sortland 4.september 2014. Forandringsfabrikken (www.forandringsfabrikken.no) har regien på dagen, men du kan forvente flere spennende, interessante og artige innslag gjennom dagen. Program kommer.

 Målgruppe 4.september: Ordførere og rådmenn i Vesterålen, Ungdomsrådene i Vesterålen, fagledere innen barnevern, barnehage, grunnskole, videregående skole, NAV, helsestasjon, skolehelsetjeneste, rus og psykiatri, Politiet, Vesterålen PPT, Bufetat, BUP og VOP.

Ingen påmeldingsavgift. Det serveres lunsj i kafé Pause. Maks 120 plasser.

Framtidsverksted – hvordan vil vi ha det?

Fagfolket møtes for å legge strategien framover. Prosessarbeidet ledes av profesjonelle og det blir innlegg til inspirasjon og motivasjon gjennom dagen. Program kommer.

Målgruppe 5.september: Fagfolk fra barnevern, barnehage, grunnskole, NAV, helsestasjon, skolehelsetjeneste og rus - og psykiatritjenesten. Det bør være helst to fra hver tjeneste fra hver kommune med denne dagen.

Ingen påmeldingsavgift. Det serves lunsj i kafé Pause. Maks 80 plasser.

Påmelding via http://vesteralen.frikomport.no/  for begge dagene.

 Påmeldingsfrist:15.august

Vi seesJ

Hilsen prosjektgruppa

Eirin Fjellvang(NAV Andøy), Anders Svensson(kommuneoverlege Bø), Tove Fredheim Hansen(pedagogisk konsulent Hadsel), Bjarne Jota (helsesøster Lødingen), Olav Fenes(leder rus/psykiatritjenesten Sortland), Kari Gaarder (folkehelsekoordinator/ungdomsleder Øksnes), Vigdis Hellesvik(teamleder Vesterålen barnevern), Monicha Harjang(jurist Vesterålen barnevern)  

 
Småjobbsentralen 2014 Skriv ut
Sist oppdatert fredag 20. juni 2014 08:02

Har du behov for ekstra hjelp i sommer?

Småjobbsentralen er en arbeidsformidlingssentral i regi av Andøy kommune og NAV som hjelper frivillige i alle aldre til å få seg et kort arbeidsoppdrag. Andøy kommune og NAV har kun ansvaret for å formidle kontakt mellom oppdragsgiver og arbeidstaker.

 I perioden 20 juni til 8 august har vi en del frivillige som ønsker seg arbeidsoppdrag. De  påtar seg malingsoppdrag, rydding, vasking, barnepass, gressklipping osv…

Til deg som arbeidsgiver/oppdragsgiver
Har du/ dere et arbeidsoppdrag, stort/lite kontakt oss på e-post nav.andoy@nav.no eller ring på dagtid  90 55 81 36

Som arbeidsgiver kan du utbetale følgende beløp, uten innrapportering til skatteetaten:

Inntil kr 1000 fra arbeidsgiver
Inntil kr 6000 hvis jobben er tilknyttet arbeidsgiverens hjem (eks. barnepass, plenklipp, osv.)
Inntil kr 6000 for en ideell organisasjon.

Timelønn
kr 100  hvis person er mellom 13 og 15 år
kr 120  hvis person er mellom 15 og 17 år
Kr 135 hvis person er over 18 år

 

Dette er ett minimum når det gjelder timesats ,ønsker du som arbeidsgiver å betale mer vil dette være mellom deg og din ”arbeidstaker”.

Det kan være lurt å være rask med å melde inn oppdrag, da kan man få hjelp allerede fra 20 juni.

Kontakt oss på telefon 90 55 81 36 eller send en e-post til nav.andoy@nav.no

Kontortid mand-fredag fra kl 10.00-13.00
Adresse:  storgt 54, 8480 Andenes

 
<< Start < Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste > Siste >>