Andenes

Her er en artikkel der dere vil finne svar på de fleste spørsmål dere har i forhold til kommunal eiendomsskatt. Artikkelen inneholder også linker til klageskjema, beregningsfaktorer, skatteetatens informasjonssider osv. Se under de relevante spørsmål under:

Kirsten 21.12.16.jpg

 

Andøy kommune kan ikke forvente økte inntekter i framtida. Det er derfor fortsatt nødvendig å gjøre endringer for at vi skal kunne gi innbyggerne gode tjenester i årene som kommer. Vi må lete etter kontinuerlige forbedringer og ta i bruk mulighetene innenfor blant annet velferdsteknologi og digitalisering.

IMG_8905.JPG

Kommunebarometeret for 2016 er særdeles hyggelig lesning. Kommunen stiger raskt oppover på listen både innen tjenester som  barnehager, helse, pleie og omsorg og barnevern.

 

Økonomi har vært en utfordring for kommunen siden vi i 2010 ble ført inn på Robek-listen med hele 26,6 millioner i underskudd. Nå kan økonomisjef, Stein Ivar Johansen melde om et overskudd for 2016 på 15 millioner. Dette gir oss mulighet til å styrke fondene og gjøre oss mer robust når vi nå skal ta fatt på de store utfordringene som ligger foran oss. Vi kan i dag konstatere at vi innenfor området økonomi ligger som kommune nr 56 i landet!

 

Ordfører Jonni Solsvik er også godt fornøyd med resultatet. Han er svært takknemliig for innsatsen til alle de dyktige ansatte som har vært hovedårsaken til denne suksessen. Uten deres innsats hadde ikke dette vært mulig, understreker han.

Budsjettforslag 2016.jpg

 

Rådmannen la onsdag 09.11 frem sitt forslag til budsjett for 2017. Når kommunen har fremskrevet årets budsjett med kjente utfordringer, samt korrigert for kjente inntekter og utgifter sitter vi igjen med en utfordring på ca 2,5 millioner som må dekkes inn. Dette medfører at vi også i år vil ha behov for endringer.

 

Samlet betyr forslaget at tjenestene vi yter skal gis med ca 5 færre årsverk i 2017. Vi vil fortsette å gi alle tjenester innenfor et forsvarlig nivå. Her er de viktigste endringene rådmannen foreslår.

Kommunestyret 14.12. I.jpg

Kommunestyret i Andøy vedtok 14.12.2015 budsjettet for 2016. Budsjettet er stramt og viser de store utfordringene vi har for å få inntektene og utgiftene til å gå i balanse. Vi har mange viktige samfunnsoppgaver og ønsker å gi et best mulig tilbud innenfor de rammene vi har.

 

Samlet ser vi at 2016 vil være et år for omstillinger. Tjenestene vi yter skal gis med 15 færre årsverk enn i 2015. Alle lovpålagte tjenester vil fortsatt bli gitt, men måten de gis på og omfanget vil bli noe redusert. Vi vil fremdeles gi alle tjenester på et forsvarlig nivå.

 

Kommunaleavgifter (2).JPG

 

Nå er regningen for kommunale avgifter og eiendomsskatt for 2. halvår 2015 på tur ut i postkassene deres. Dersom dere lurer på hva de ulike punktene på regningene viser til så kan dere lese det her.

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809