Kontakt oss

Her finner du en liste med kontaktinfo til utvalgte ansatte i Andøy kommune, og hvilke områder de jobber innenfor.

Hvis du ikke finner riktig person å kontakte kan du ringe sentralbordet på telefon 76 11 50 00. Åpningstider finner du nederst på denne siden. Hvis du er ansatt i Andøy kommune kan du finne kontaktinfo til flere ansatte på kommunens intranett

Vakt- og nødtelefoner finner du på denne siden

For å sende e-post, legg til @ andoy.kommune.no.

Rådmann, stab og ledergruppe

Rådmann, stab og ledergruppe
Ansatt Stilling Telefon E-post
Andreas Jordell Rådmann 934 59 033 andreas.jordell
Sveinung Ellingsen Leder oppvekst og kultur 990 07 280 sveinung.ellingsen
John Petter Karlsen Leder teknisk 970 23 995 johnpetter.karlsen
Cecilie Stangeby Leder helse og omsorg 902 82 418 cecilie.stangeby
for tiden ubesatt Leder økonomi og virksomhetsstyring
for tiden ubesatt Leder HR, blilyst, bolyst og sosial bærekraft
Vemund Aaskjær Braathen Politisk sekretær og strategisk rådgiver 481 45 316 vemund.braathen

 

Kommunalteknisk drift og bygg

Kommunalteknisk drift og bygg
Ansatt Stilling Telefon E-post
Annika Hof-Hjellvik Publikumskontakt teknisk enhet 948 00 582 annika.hof-hjellvik
Tommy Andreassen Vaktmester Andenes helsesenter 913 17 199 tommy.andreassen
Tommy Halvorsen Driftsleder bygg 948 27 680 tommy.halvorsen
Trude Haug Avdelingsleder Kommunalteknikk og beredskap / Brannsjef 948 30 857 trude.haug
Bengt Stian Henriksen Feier 955 23 804 bengtstian.henriksen
Trond Johannesen Vaktmester: Risøyhamn skole, ABBS, Åse 907 35 534 trond.johannesen
Sofie Norheim Prosjektleder vann og avløp 960 47 798 sofie.norheim
Tord Sørensen Vaktmester: rådhuset, idrettshall, Dahletun, Kiiljordheimen 974 99 588 tord.sørensen
Andreas Thanke Branningeniør 971 35 689 andreas.thanke
Uteseksjon vakttelefon 952 73 303

Avdeling for samfunnsutvikling

Avdeling for samfunnsutvikling
Ansatt Stilling Telefon E-post
Annika Hof-Hjellvik Publikumskontakt teknisk enhet 948 00 582 annika.hof-hjellvik
Kaia Ingelill Mårtensson Aune Kommunearkitekt 948 27 306 kaiaingelill.aune
Kenneth Behrens Prosjektleder bygg 415 52 769 kenneth.behrens
Ole Benberg Oppmåling og geodata 948 25 336 ole.benberg
Trine Kristiansen Berg Oppmåling og geodata 948 07 587 trinekristiansen.berg
Tor Inge Eikrem Prosjektleder reiseliv og bærekraft 922 00 322 toringe.eikrem
Brita Erlandsen Daglig leder Samskap/næring 922 61 273 brita.erlandsen
Emil Iversen Arealplanlegger 913 17 922 emil.iversen
Sissel Johansen Landbrukskonsulent 476 73 725 sissel.johansen
Robin Jørgensen Næringskonsulent 984 02 193 robin.jorgensen
Kristina Hjohlman Reed Plan- og miljørådgiver 960 44 691 kristinahjohlman.reed
Robert Svendsen Avdelingsleder 996 98 141 arnerobert.svendsen
Xin Xu Byggesaksbehandler 948 24 036 xin.xu

 

Kulturavdelingen

Kulturavdelingen
Ansatt Stilling Telefon E-post
Kristin Krey Festivalleder Rock Mot Rus 917 94 383 kristin.krey
Hanne Paulsen Rektor Kulturskolen 997 16 858 hanne.paulsen
Sindre Wolf Avdelingsleder 950 74 065 sindre.wolf

 

Økonomi og personal

Økonomi og personal
Ansatt Stilling Telefon E-post
Tone Enoksen Saksbehandler, økonomi 468 86 247 tone.enoksen
Siw Finvik Saksbehandler, lønn og personal 468 83 056 siwjanne.finvik
Mariann Helmersen Sekretær/saksbehandler, personal 468 84 617 mariann.helmersen
Borni Kleppe Saksbehandler, personal 901 82 985 borni.kleppe
Janne Nordheim Saksbehandler, lønn og personal 481 72 372 janne.nordheim

 

Oppvekst

Oppvekst
Ansatt Stilling Telefon E-post
Inger Høyning Spesialpedagog 977 13 166 inger.hoyning
Marie Jordbru Leder pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) 993 88 107 marie.denice.jordbru
Wenche Raabye Rådgiver 404 99 818 wenchelein.raabye

 

Voksenopplæring og integrering

Voksenopplæring og integrering
Ansatt Stilling Telefon E-post
Stig Johansen Rektor voksenopplæring 414 08 242 stig.johansen
Lena Spjelkavik Konsulent integrering 991 61 805 lena.spjelkavik

 

Skole

Skole
Ansatt Stilling Telefon E-post
Linda Alsos Sekretær Andenes skole 992 86 879 linda.alsos
Monica Baraa Rektor Risøyhamn skole 416 13 952 monica.baraa
Thomas Seines Rektor Andenes skole 971 07 602 thomas.seines
Andenes skole 992 86 879
Risøyhamn skole 761 15 400

 

Diverse

Diverse
Ansatt Stilling Telefon E-post
Arne Lorentzen Havnebetjent, Andøy Havn KF 478 67 933 arne.lorentzen
Håkon Strand Havnesjef, Andøy Havn KF 416 42 292 hakon.strand
Jan Harald Andersen Kirkeverge, Kirkekontoret 473 06 265
Fagforbundet 468 88 763
IT support (kun for ansatte i Andøy kommune) 481 27 700