Trafikksikker skole

Andøy kommune er godkjent som Trafikksikker kommune. Skolene i Andøy har egne planer for trafikksikkerhetsarbeidet. På denne siden finner du mer informasjon om godkjenningsordningen som trafikksikker kommune, og planene for skolene.

Trafikksikker kommune bygger på en godkjenningsordning. Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet. For å bli godkjent som trafikksikker kommune må kommunene oppfylle visse kriterier. 

Her finner du planene for skolene som det kan være greit å sette seg inn i:


Plan for trafikksikker skole - Andenes skole (PDF, 374 kB)

Plan for trafikksikker skole - Risøyhamn skole (PDF, 386 kB)