Innbyggermedvirkning

Hvordan kan du medvirke i Andøy kommune?

Innbyggermedvirkning handler om å lytte til innbyggerne. Det skal styrke tilliten til lokaldemokratiet og sikre at innbyggernes stemme blir hørt.

Gode medvirkningsprosesser gir ofte de beste løsningene. Kommunens innbyggere kjenner gjerne til ideer, konflikter, ønsker og bekymringer som de som jobber i kommunen ikke nødvendigvis kjenner til. Ved å få frem dette er det større sannsynlighet for at planene og tiltakene som foreslås fra kommunens side er noe innbyggerne faktisk trenger.

I plan og bygningsloven er det krav om at alle som fremmer planforslag skal legge til rette for medvirkning. Det vil si at alle kommunens innbyggere har rett til å si sin mening om det som planlegges. Kommunen har et spesielt ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, som barn og unge.

Det er mange måter å drive innbyggermedvirkning på. Dette kan skje gjennom for eksempel:

  • Meningsmålinger
  • Åpne halvtimer i kommunestyret
  • Folkemøter
  • Tankesmier
  • Intervju
  • Barnetråkk
  • Barne- og ungdomsråd
  • Gjestebud

Si din mening fordi Vi skaper Andøy sammen! 

Her finner du pågående medvirkningsprosesser

Medvirkning Andøyfondet 

Medvirkning kommuneplanens arealdel