Revisjon av kommuneplanens arealdel

Ka skal naboen din få bygge?

Arbeidet med å lage arealdelen av Andøys nye kommuneplan er i gang.

Planprogram ble lagt ut til høring og offentlig ettersyn 25.08.2021, og mange har gitt innspill til hva planarbeidet bør fokusere på.

Planprogrammet (PDF, 649 kB) gir rammer for det videre arbeidet og ble godkjent av kommunestyret 28.03.2022.

Vi kommer på besøk

Andøy kommune inviterer til kafédialog!

Dato og sted

 

Juni:

21. juni - Åse grendehus, kl. 18:00 - 20:00

22. juni - Fyrvika Andenes, kl. 17:00 - 19:00

  • Folkemøte med presentasjon av arbeidet med Sentrumsplanen, kommuneplanens arealdel og annet arbeid som skjer på Andenes. 
  • Etter møtet inviteres alle til å bli med på åpningen av torget ved Tore Hunds gate.

26. juni - Bø, Marmelkroken, kl. 15:00-17:00

27. juni - Risøyhamn skole, kl. 18:00 - 20:00

29. juni - Medby grendehus, kl. 18:00 - 20:00

 

September:

20. september - Skarstein Grendehus, kl. 18:00 - 20:00

26. september - Bleik samfunnshus, kl. 18:00 - 20:00

27. september - Dverberg samfunnshus, kl. 18:00 - 20:00

28. september - Stave samfunnshus, kl 18:00 - 20:00

 

Slik sender du inn innspill

Innspill til arealdelen sendes inn på en av disse måtene innen 01.September 2023:

  • Brev til Andøy kommune, Postboks 187, 8483 Andenes
  • Via skjema nederst på denne siden
  • E-post til plansak@andoy.kommune.no med "kommuneplanens arealdel" i emnefeltet.

Hvis du har spørsmål til kommuneplanens arealdel eller trenger hjelp i forbindelse med innsendelse kan du kontakte: 

  • Kommuneplanlegger Emil Iversen på telefon: 913 17 922 
  • Avdelingsleder for samfunnsutvikling Robert Svendsen på telefon: 996 98 141.

Hva må være med i innspillet?

For at vi på best mulig måte skal kunne legge frem ditt forslag til politisk behandling er det viktig med presise beskrivelser. 

Det viktigste med beksrivelsen er HVOR du ønsker endringer eller vern, og HVA du ønsker skal tillates i området eller vernet.

For å vise hvor du ønsker nye tiltak eller vern ønsker vi i utgangspunktet en kartskisse.

En kartskisse kan enkelt lages ved bruk av kommunekart.

Alternativt kan du legge ved gårds- og bruksnummer for enkelte eiendommer eller kjente steder som f.eks "friluftsområdet rundt kveldrovatnet".

Innspill til kommuneplanens arealdel

Representerer du et firma, en organisasjon eller foreslår et større utbyggingsprosjekt, forventer vi at du tar utgangspunkt i dette skjemaet (DOCX, 39 kB) ved innsending av innspill.

Hvis du har et arealinnspill som kan fattes i korthet, holder det å fylle ut skjemaet nedenfor. Hvis du har mye på hjertet, send heller e-post til plansak@andoy.kommune.no.

Hva skjer med innspillene?

Alle arealinnspill blir vurdert og lagt fram for politisk behandling før de tas inn i forslaget til ny arealdel. Vi gjør oppmerksom på at kommunen ikke er pliktige til å informere forslagsstillere om hvordan innspillet behandles underveis i planprosessen. Det er heller ikke klagerett på vedtak av ny kommuneplan.

Innspill som er i strid med kommunens målsetninger eller nasjonale og regionale føringer kan bli avvist. Manglende behov for arealbruk grunnet store utbyggingsreserver i gjeldende kommuneplan, er også en årsak til at innspill ikke prioriteres.

Nasjonale og regionale myndigheter eller nabokommuner kan fremme innsigelser til arealendringer ved høring av planforslaget. Arealinnspill som tas inn i kommuneplanen ved 1. eller 2. gangs høring vil først være endelig avklart når kommunestyret vedtar kommuneplanen.

Innspillene til arealdelen vil bli referert til i saken, og ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelig med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Når ny kommuneplan er vedtatt, vil alle få en tilbakemelding på om arealinnspillet er tatt hensyn til i planen.