Søk ditt barn fri fra skolen

Her kan du søke ditt barn fri fra skolen, for eksempel i forbindelse med ferie og lignende. 

Søk om fri for ditt barn:

Inntil 5 dager fri:

Dersom du skal søke barnet fri i inntil 5 dager skal kontaktlærer avgjøre søknaden.

Fyll ut dette skjemaet (DOCX, 34 kB). Gi det utfylte skjemaet til kontaktlærer som behandler søknaden.

Over 5 dager fri:

Dersom du skal søke barnet fri mer enn 5 dager skal avgjørelsen tas av rektor. Bruk det digitale skjemaet under.

Søk om skolefri for ditt barn på Risøyhamn skole her

Søk om skolefri for ditt barn på Andenes skole her