Inntekts- og formueskatt

I desember 2019 vedtok Stortinget at oppgaven som skatteoppkrever skal overføres fra kommunene til Skatteetaten.

Fra 1. november 2020 overtok Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag.

Oppgavene som overføres til Skatteetaten er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og  konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

Skatteetaten fikk da et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter.

Se mer og finn kontaktinfo på Skatteetatens egne sider her (ekstern lenke).