Råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Rådet er et rådgivende organ for Andøy kommune i alle saker som gjelder personer med nedsatt funksjonsevne.

Har du noen saker som du synes rådet bør behandle, kan du ta kontakt med lederen. Du kan også ta kontakt ved å ringe eller sende en e-post til kommuneadministrasjonen.

Her finner du rådets møteplan, medlemmer og kontaktinformasjon.