Integreringsrådet

Her finner du informasjon om Andøy kommunes integreringsråd.

Integreringsrådet i Andøy

Integreringsrådet i Andøy
Navn Rolle Kontakt
Irma Nilsen Leder E-post
Mwashiti Kanyere Medlem E-post
Kamila Grzywacz Medlem E-post
Martin Marout Ghatkouth Medlem E-post
Hermod Bakkevoll Medlem E-post

Kontaktperson i Andøy kommune

Stig K. Johansen, leder for Voksenopplæring og integrering

Send e-post til integreringsrådet

Telefon: 414 08 242

SE INTEGRERINGSRÅDETS MØTEKALENDER