Eldrerådet 2019-2023

Her finner du informasjon om hvordan du kommer i kontakt med Eldrerådet i Andøy.

Eldrerådet

Navn Stilling E-post Telefon
Karl Øyvind Bråten Leder E-post 913 58619
Katrina Grav Nestleder E-post 481 47140
Halvdan Kristiansen Medlem   951 66044
Bjørg Nordgård Medlem   908 59289
Odd Einar Gudbrandsen Medlem E-post  

Varamedlemmer: Hillgunn Kristiansen, Svein Haug, Signe Åbergsjord og Guri Bendiksen.

Har du noen saker som du synes Eldrerådet bør behandle, kan du ta kontakt med lederen eller sende en e-post til kommuneadministrasjonen.

TRYKK FOR Å SENDE EN E-POST

Du kan også ringe til rådhuset.

Ring rådhuset

SE ELDRERÅDETS MØTEKALENDER