Hva gjør formannskapet?

Formannskapet er nest øverste politiske organ i kommunen, og består av et utvalg av kommunestyrets medlemmer på minst fem medlemmer, deriblant ordføreren og varaordføreren.

Formannskapet har beslutningsrett i en rekke mindre saker, men en typisk formannskapssak er en sak der det gis en innstilling - et råd - til hva kommunestyret skal vedta.

Se hvem som er i formannskapet