Kontakt medlemmer av formannskapet

Her finner du informasjon om hvordan du kommer i kontakt med formannskapets medlemmer.

 

Kontaktinformasjon kommer snart. 

Formannskapet avgjør en rekke saker selv, men veldig ofte tilrår formannskapet hva kommunestyret til slutt skal vedta.

Formannskapet i Andøy 2023-2027

Formannskapet i Andøy 2023-2027
Navn Rolle
Kjell-Are Johansen (AP) Ordfører
Jitse Buitink (SV) Varaordfører
Judith A. Johansen (AP) Medlem
Malin Abrahamsen (MDG) Medlem
Matz Abrahamsen (H) Medlem
Andrea Strand Blikeng (H) Medlem
Knut Nordmo (SP) Medlem

 

Formannskapet har jevnlig møter. Her finner du møteplanen. Nesten alle saker formannskapet behandler er offentlige.