Kontakt medlemmer av formannskapet

Her finner du informasjon om hvordan du kommer i kontakt med formannskapets medlemmer.

Formannskapet avgjør en rekke saker selv, men veldig ofte tilrår formannskapet hva kommunestyret til slutt skal vedta.

Formannskapet i Andøy 2019-2023

Formannskapet i Andøy 2019-2023
Navn Rolle Telefon
Knut A. Nordmo, Sp Ordfører 959 49 146
Lill Pettersen, Sp Varaordfører 950 67018
Tone Grav, Sp Medlem 404 94683
Rune Stave, Sp Medlem 489 93652
Matz Abrahamsen, H Medlem 950 80253
Kjell Are Johansen, A Medlem 992 36700
Lill-Inger T. Berg-Olsen, SV Medlem 412 47000

Varamedlemmer med telefonnummer:

Per Kristian Spjelkavik Elvan, Sp, 991 61 757
Torfinn Bø, Sp, 909 59 855
Rachel S. Jacobsen, Sp, 450 96 469
Kurt Spjelkavik, Sp, 905 37 763
Jakop Mortensen, Sp, 919 93 055
Stine Lundemo, Sp, 402 03 195
Odd Arne Andreassen, Sp, 922 08 602
Anita Bendiksen, Ap, 472 53 021
Tommy Lyngra Søberg, Ap, 458 02 842
Jitse Buitink, SV, 900 76 332
Anders Stave, MDG, 924 56 175

Formannskapet har jevnlig møter. Her finner du møteplanen. Nesten alle saker formannskapet behandler er offentlige.