Resultater fra arbeidsverksteder for kommuneplanens samfunnsdel - I - III.

Kommunestyret har gjennomført tre arbeidsverksteder om samfunnsdelen til kommuneplanen de siste månedene. Tema har vært kommuneplanens samfunnsdel, hvor fremtidens Andøy skal stakes ut. Gjennom å ulike metoder og verktøy har kommunestyret jobbet seg frem mot hva deres fremtidsvisjoner for Andøy er - og hva vi må satse på de neste 4 til 10 årene. I forbindelse med arbeidet med samfunnsdelen er det laget en egen nettside hvor vi har prøvd å samle all informasjon, både kunnskapsgrunnlaget, det politikerne ble presentert og resultatene fra arbeidsverkstedene. 
På denne siden finner du all informasjon fra arbeidet. 

Arbeidsverksted 1. Handlet om kunnskapsgrunnlaget.  Hva har vi av gode data og kunnskap for å kunne ta gode avgjørelser for framtiden? Siden om kunnskapsgrunnlaget.
Kommunestyrets arbeid gikk på om kunnskapsgrunnlaget er godt nok, og hvilke områder de mener er viktige å satse på fremover.  Resultatet ble blant annet oppsummert i en ordsky. Størrelsen på ordet sier noe om vekten. 

 

Hele resultatet fra arbeidsverkstedet finner du her. 

Arbeidsverksted 2. Handlet om fremtiden. Hvor skal vi og hva må vi satse på for å kommet dit?
Det er store ting som skjer i Andøy - men hva er kommunens oppgaver og hvordan skal kommunen dit vi ønsker?  
Kommunestyrets arbeid gikk på å sette seg inn i andres situasjon og reflktere over hva en boligutvikler tenker om hva som må være på plass for å tørre å satse i Andøy. 

Resultatet ble oppsummert gjennom et skjema hvor kommunestyret gav poeng til hva som var mer eller mindre viktig fremover.  NB: Her ble også tema utdanning tatt opp - resultaet viste hvor viktig det er med å ha tilgang til å kunne utdanne seg lokalt og regionalt. 

 

 

Arbeidsverksted 3.  Handlet om boliger, boligsosial arbeid og arealstrategi.  Kommunen har behov for nye type boliger for nye mennesker, men også et stort behov for boliger for de som trenger støtte for å bo bedre. 
Det å tilrettelegge for å kunne bo hjemme lenger, er også viktig. 

Andøy kommune er GNIST-kommune! Det betyr at vi skal ha spesielt fokus på en boligutvikling som ivaretar og skaper gode sosiale møteplasser, integrerer ulike mennesker med ulike behov og skaper gode møteplasser. 
GNIST Andøy vil få en egen nettside med masser av god kunnskap om hvordan vi må jobbe fremover. 

GNIST presenterte også tre mulige boligutviklingsprosjekter på Andenes: 
GNIST-huset, GNIST-tunet og GNIST-kvartalet… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arealstrategi. 
I arbeidet med arealstrategi ble politikerne utfordret på 10 hovedgrep i ny arealstrategi for Andøy kommune. 
Diskusjonen som fulgte ble oppsummert i referatet fra møtet, som du finner her…