Samfunnsutvikling - arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og planstrategi 2024

Kommunene skal innen første kommunestyreår vedta ny planstrategi. Det anbefales samtidig å starte arbeidet med samfunnsdelen til kommuneplanen, for å få god styring og effekt av arbeidet. Andøy kommune er i gang med sitt arbeid og vil gjennom våren arrangere tre workshops med kommunestyret for å lage grunnlaget for kommunens videre utvikling.  

Planstrategi - skal gi en oversikt over kommunens plan og utredningsarbeid fram til neste kommunevalg. Det er kommunestyret som skal prioritere og ta beslutningen for hva som er viktig å jobbe med for kommunen fremover. 

Kommuneplanens samfunnsdel - skal gi en overordnet føring og målsetninger for kommunens ulike virksomhetsområder, skole, helse, kultur, tekniske tjenester med mer, og et mål for hvordan kommunen skal utvikles som samfunn. 

Kommuneplanens arealdel - skal gi oversikt over hvor kommunen skal utvikles og hvordan det skal se ut. 

Budsjett og økonomiplan - skal gi oversikten over hvordan kommunen bruker sine økonomiske muskler for å nå sine mål. 
 

Artikkelliste