Nattestengt på fv. 82 i Vesterålen

Fra mandag 11. september blir det et par uker med stengt veg kveld og natt på fylkesveg 82 mellom Maurnes og Buksnes. Årsaken er vegarbeid med skifte av stikkrenner. 

I perioden mandag 11. september–fredag 29. september 2023 blir fv. 82 stengt i tidsrommet klokka 21:00–06:00. Det er ingen omkjøringsmulighet. Det blir fri ferdsel natt til lørdager og søndager.

Les mer på Nordland fylkeskommune sine hjemmesider.