Arbeidsverksted: Næringsarbeid i Andøy.

Hva er viktig for deg, din bedrift og din bransje fremover? Vi møtes i kommunestyresalen i Andenes Idrettshall onsdag 6. september kl 18!

I august i år avsluttes Samskap etter 6 år. Programmet har vært vellykket og har ført til en positiv utvikling for kommunen på mange områder.


Nå skal Andøy kommune videreføre næringsutviklingsarbeidet uten den ekstraordinære støtten som er gitt i omstillingsperioden. Arbeidet med hvordan kommunen skal gjøre dette, ble startet i 2022 med gjennomføring av en forstudie som ble fremlagt kommunestyret vinteren 2023. Kommunestyret vedtok i sak 024/2023 å gå videre med arbeidet gjennom et forprosjekt.


Andøy kommune har spesifisert 3 hovedleveranser i forprosjektet

  1. En tjenestekatalog som beskriver det fremtidige tjenestetilbudet til næringslivet i Andøy, herunder hva næringsaktører får levert gjennom tjenesten (verdiforslag), hvem som er målgruppe, eventuelle kriterier for at næringsaktører kan motta tjenesten.
    Katalogen skal også synliggjøre hva slags kompetanse, prosesser og systemer som kreves for å levere tjenesten, samt kostnader og inntekter.
  2. En anbefaling om hvilke tjenester som bør prioriteres, hvilke aktører som skal levere disse tjenestene, og hvordan disse skal finansieres.
  3. En strategisk næringsplan som beskriver en visjon, hovedmål og delmål for næringsarbeidet i Andøy kommune.

En forutsetning for at arbeidet skal ende opp i leveranser som er relevante og gir verdi for næringslivet i kommunen, er at dere som er næringsdrivende eller jobber med næringsutvikling blir involvert. Vi begynner derfor forprosjektet med å invitere din bedrift til et arbeidsverksted der vi sammen legger rammene for de tre leveransene.

Sammen med dere skal vi diskutere status i dag og hva som er viktig å prioritere fremover. Hva er det som er utfordringene, og hva kan være løsninger for å adressere disse, på kort og lang sikt.

Møtet arrangeres i kommunestyresalen, er åpent for alle, og varer fra kl 18 til kl 21. Meld deg på ved å fylle ut skjemaet under.

Påmelding