Arbeidsvarsling og stenging av deler av Sjøgata 10.-12. juni

I neste uke skal det etableres gatetun i Sjøgata. Det skal males på asfalten og bli satt opp benker, historiske element og informasjonsskilt. I forbindelse med dette arbeidet vil deler av Sjøgata bli stengt i perioden 10.06-12.06.2024. 

Det vil fortsatt være mulig å kjøre fra Storgata, gjennom Sjøgata og ned Fridtjof Nansensgate, men det vil ikke være mulig å parkere der i dette tidsrommet. Det vil fortsatt være åpent for fotgjengere gjennom Sjøgata. 

Vil du vite mer om prosjektet i Sjøgata? Les mer i denne artikkelen.

Tidspunkt for stenging: 

  • Mandag 10. juni fra kl. 11.00 – 21.00 
  • Tirsdag 11. juni fra kl. 08.00 - 21.00 
  • Onsdag 12. juni fra kl. 08:00 – 19:00 

Vegen vil bare være stengt mens det er arbeid på stedet. Når arbeidet er ferdig for dagen vil sperringen fjernes, og man vil kunne kjøre i Sjøgata som vanlig. Det tas hensyn til at blålysetatene skal kunne ta seg frem ved behov, uavhengig av stenging. 

På bildet under ser du skiltplanen for hvordan gaten vil bli stengt av. 

Bildet viser kart over Sjøgata, med manuell dirigering i krysset mellom Sjøgata og Falcksgate, og i Fridtjof Nansensgate mellom Sjøgata og Hamnegata. Veien blir stengt lenger sør i Fridtjof Nansensgate, rett før krysset til Sjøgata. - Klikk for stort bildeSkiltplanen for hvordan gaten vil bli stengt av i perioder fra 10.-12.juni.