Nå blir det midlertidig gatetun på Andenes

I sommer får Sjøgata et litt annet innhold. Målet er å teste ut nye løsninger som kan knytte sammen handelssentrum og turistområdet ved havna enda bedre. 

Et gatetun er en veitype hvor myke trafikanter er prioritert i gatebildet. Det vil fortsatt være mulig å kjøre gjennom gaten, men installasjoner, gatekunst og sitteplasser i gatebildet vil redusere bilenes fart og gjøre det mer trivelig for fotgjengere.

Vi håper at enkle grep kan gjøre Sjøgata til et attraktivt sted å oppholde seg og bevege seg gjennom – både for lokalbefolkning, tilflyttere og turister, sier prosjektleder og tjenestedesigner Mette Mørch. 

Fra 1.juni til 1.oktober vil en del av Sjøgata være skiltet som gatetun. 

Dette blir området for gatetunet.

Samarbeid med lokalbefolkning 

Utformingen av Sjøgata og deler av byggingen vil skje gjennom tett samarbeid med lokalbefolkningen i Andenes.  

Vi har fått med oss en engasjert arbeidsgruppe for prosjektet bestående av Kiilgården, Andøymuseet, næringsforeningen og andre aktører i Sjøgata.  

I sommer gjennomføres det også et gatekunstprosjekt i Sjøgata, der en kunstner vil involvere lokale ungdommer i planleggingen. 

Lokale beboere og aktører bidrar sammen med ansatte i kommunen i planleggingen. Kristina Hjohlman Reed

Ungdommen skal få være med å komme med ideer til motiv, og kunstneren vil også holde et kurs for dem i gatekunst. Vi håper det kan bli et fint motiv som kan fange noe av identiteten til Andenes og Andøy, sier plan- og miljørådgiver Kristina Hjohlman Reed, som er involvert i prosjektet. 

Det vil også holdes en åpen dugnad for de som vil være med å stelle i stand gatetunet. Dato for dugnad vil bli annonsert. 

Viktig forbindelse mellom sentrum og turistområde 

Det er flere grunner til å vise frem potensialet til Sjøgata. Gata ligger sentralt i Andenes og er en viktig ferdselsåre for myke trafikanter – fra handelssentrumet med lokale butikker og til turistområdet med hvalsafari, museet og fyrtårnet.  

I tillegg er det flere kulturhistoriske bygg i Sjøgata som forteller historien til Andenes som et fiskevær.  

Mer oppmerksomhet til kulturminnene kan være med på å løfte frem den lokale stedsidentiteten og skape stolthet hos lokalbefolkningen, sier Hjohlman Reed.  

Innspillene brukes i sentrumsplan 

Prosjektet er en del at arbeidet med å få innspill til ny sentrumsplan for Andenes.  

Ved å teste ut ulike løsninger i sentrum, slik som sommertorget – og nå Sjøgata, kan vi oppnå flere ting:  

  • Skape engasjement rundt sentrumsutviklingen 
  • Vise potensialet for byrommene i Andenes  
  • Konkretisere hvordan endringer kan se ut for lokalbefolkning 
  • Få innspill fra innbyggere på de midlertidige endringene 

Å jobbe på denne måten gir oss også mulighet til å raskt teste ut om en idé for sentrumsutvikling er god – eller ikke.  

Innspill til utformingen av gatetunet. Mette Mørch

Støtte fra lokale aktører  

Formannsskapet har vedtatt å bruke 123.000 kroner av Andøyfondet til prosjektet. Andøyfondet er et midler vi har fått av staten, som vi kun får lov til å bruke på utvikling i Andøy-samfunnet.  

Vi har også fått støtte fra Andenes utmarksfelleskap og Norkraft for å gjennomføre det midlertidige gatetunet.  

Viktige datoer for Sjøgata-prosjektet: 

  • Bygging av gata: 1.-15. juni 
  • Åpning av gatetunet: 15. juni 
  • Gatetun i Sjøgata: 1.juni-1. oktober 
  • Nedrigging: 23.-30. september