God samhandling rundt barn og unge

Riktig forebygging kan gi store gevinster i arbeidet vårt for barn og unge som har noe de strever med. Andø kommune har derfor utarbeidet en samhandlingsmodell som skal hjelpe oss med å sikre tidlig identifikasjon og koordinert oppfølging av målgruppen på tvers av tjenester og nivåer.

Andøy kommune sin samhandlingsmodell finner du her

Modellen forklarer hvordan kommunen arbeider med identifisering av utsatte barn og unge, på tre forskjellige nivåer:

  • Kommunenivå: Overordnede strategier, planer og prosedyrer som støtter opp under tverrfaglig samarbeid og viser hvordan arbeidet skal prioriteres over tid.
  • Tjenestenivå: Prosedyrer, verktøy, tverrfaglige møteplasser og samarbeidsrutiner som de ulike tjenestene benytter for å sikra identifikasjon og oppfølging av barn i målgruppen.
  • Individnivå: Metoder, prosedyrer og opplæring i identifiseringen av barn som trenger hjelp og tiltaksarbeid inn mot målgruppen.

 

Hva skal vi gjøre hvis vi er bekymret for et barn eller ungdom?

Vår handlingsveileder