Ansvar for skoleskyss

Skoleskyss tilbys de som bor fire kilometer fra skolen (to kilometer for førsteklassinger). 

Hovedregelen er at fylkeskommunen har ansvar for å tilby skoleskyss til elever i grunnskolen og videregående skole.

Fylkeskommunen er ansvarlig for all skyss for funksjonshemmede, midlertidig skadde eller elever med spesiell sykdom.  

Kommunen har ansvaret for skyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skolevei for elever i grunnskolen (som ikke har lang skolevei).  

Les mer her (ekstern lenke)

Søk om skoleskyss grunnet særlig farlig eller vanskelig skolevei her

 

Søk om tilrettelagt skoleskyss: Ta kontakt med rådgiver Wenche Lein Raabye på telefon 40499818