Foreldreveiledning (ICDP)

Foreldre er de viktigste i barnas oppvekst. Derfor tilbyr Andøy kommune jevnlig kurs for foreldre med barn og ungdommer i huset.

ICDP- International child development programme.

Foreldre og andre omsorgsgivere er de viktigste personene i barns liv, Andøy kommune tilbyr derfor veiledning til foreldre og andre omsorgsgivere som har barn i alderen 0-18 år.

Programmet er utviklet for å støtte foreldre og andre omsorgsgivere i den gode jobben de gjør med sine barn.

ICDP handler om å fremme barns psykososiale utvikling.

Vil du gå på ICDP-kurs, kan du melde deg på via lenken under.

Dersom du er en ansatt som ønsker å melde deg på kurs, skriver du at barnet er 99 år.

Trykk for å melde deg på kurs.

Målet med ICDP

Målet med programmet er å understøtte omsorgskompetanse hos foreldre og andre som har omsorg for barn som sin profesjon. ICDP har tre hovedmål:

  • Å fremme den positive oppfatningen av og holdningen til barnet.
  • Å påvirke omsorgsgivers forståelse av hvor viktig samhandling mellom omsorgsgiver og barnet er for barnets utvikling.
  • Å fremme omsorgsgivers oppfatning av seg selv som kompetent og mestrende.

Programmet er gruppebasert, og man er en gruppe på 8-10 omsorgsgivere, de som er veiledere er lokale ressurspersoner. Møtene foregår over 8 kurskvelder på 1,5 time.

ICDP er gratis.

Vi planlegger oppstart av kurs i januar og august 2024

Les mer om ICDP her

Send oss en e-post her

Oppstart ICDP kurs (foreldreveiledning) 2024

Det starter opp to ICDP grupper i februar 2024 på Rabben. Møtene vil foregå på torsdager, på ettermiddagstid.