PedHjelpa Andøy

PedHjelpa Andøy er et lavterskeltilbud for barnehagene og 1.-4.trinn i grunnskolen. 

Tilbudet er et viktig ledd for å klare å omsette ambisjoner om tidlig innsats og inkludering til praksis, og er en del av Andøy kommunes oppfølging av Stortingsmelding 6 - Tett på og tidlig innsats, og Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

Kort fortalt:

 

PedHjelpa Andøy er et lavterskeltilbud for barnehagene og 1.-4.trinn i grunnskolen.

PedHjelpa Andøy skal:

Gi  rask og relevant hjelp til barnehagene og småtrinnet i skolene ​

Gi hjelp i spørsmål om barns behov, utvikling og læring​

Ha fokus på tidlig innsats, kompetanseheving og kvalitet​

Være lett tilgjengelig og lett å bruke.