Kulturskolen i Andøy

Andøy kulturskole har et variert tilbud når det gjelder instrumental-/vokalundervisning og gir også tilbud om ulike kurs når vi har instruktører. Vi underviser på Andenes, Åse og i Risøyhamn i skolenes lokaler.

Søk plass her Registrer utmelding her

​Fagtilbud:

Vi kan tilby undervisning på følgende instrumenter: Kornett, althorn, trombone, baryton, klarinett, fløyte, saksofon, gitar, bassgitar, piano/keyboard, rytmeinstrumenter og sang.

Vi har blåseinstrumenter til utleie. Søkere på piano må ha eget piano/keyboard eller ha daglig øvingsmulighet.

​Søknadsfrist

Hovedopptaket er 1.juni, men man kan søke hele året da vi tar inn nye elever om vi har ledige plasser.

Eleven har plassen til den sies opp skriftlig. Avmeldingsfrist 1.desember eller 1.juni for neste semester. Man må betale for hele semesteret selv om eleven slutter før semesterslutt.

Kulturskolen følger grunnskolens skolerute. Skoleruta finner du her

Timene i kulturskolen gis som ukentlig undervisning på 25-30min, vanligvis i grupper på 2-3 elever, eller enkeltvis. Orkesterøvelser og konserter regnes også som undervisning. Undervisningstilbudet vil variere noe fra år til år, alt etter hvilke lærerkrefter og ressurser vi har til rådighet.

 Priser for å delta i kulturskolen