Miljørettet helsevern i Vesterålen

Miljørettet helsevern er arbeid for å fremme helse og forebygge sykdom i virksomheter, omgivelsene og miljøet. 

Miljørettet helsevern handler om å se til at enkelte virksomheter drives på en helsemessig forsvarlig måte. Arbeidet handler også om å bidra til et forsvarlig inneklima, forebygge Legionella og skadedyr og sikre et trygt drikkevann.

Miljørettet helsevern i Vesterålen er organisert som et samarbeid mellom kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes. Kommuneoverlegen er ansvarlig for fagfeltet i egen kommune, mens en interkommunal miljøingeniør utfører arbeid på vegne av den enkelte kommuneoverlege.

Miljørettet helsevern er en lovpålagt tjeneste for kommuner.
 

Les mer om miljørettet helsevern i Vesterålen og finn aktuelle skjemaer på Sortland kommune sine hjemmesider ved å trykke på knappen under:

Miljørettet helsevern i Vesterålen

 

 

Kontaktpersoner:

Kommuneoverlege, Astrid B. Holm

Send e-post

 

Miljøingeniør, Stig Rasmussen

Send e-post