Psykisk samtaletjeneste

Andøy kommune tilbyr psykisk samtaletjeneste til personer som har milde og moderate psykiske helseplager, er i en livskrise eller i en sterkt belastet livssituasjonen. Vi har et eget samtaleteam, som blant annet har med /tilgang til psykolog.

Om du ønsker dette tilbudet, må du kontakte lege. Der kan du få en henvisning.

Tilbudet gis til aldersgruppen 13 til 70 år, og til deres barn. Tjenesten er gratis.

Du kan også få tilbudet etter henvisning fra spesialisthelsetjenesten.

Tilbudet består av individuelle samtaler med brukerne. De tar utgangspunkt i det som er viktig for hver enkelt. Samtalen kan være på kontoret, i hjemmet eller på tur.

Det benyttes ulike verktøy for kartlegging og behandlingsmetoder i henhold til nasjonale retningslinjer.

Vi tilbyr også:

  • Koordinering med andre hjelpeinstanser
  • Kartlegging av barn/mindreåriges behov som pårørende.

Korttidsbehandling

Vi tilbyr korttidsbehandling.

Dette skjer uten henvisning og vedtak. Dette er en ordning med rask hjelp. Vi tilbyr inntil tre kartleggingssamtaler når:

  • Behovet anses som akutt.
  • Stor sannsynlighet for rask avklaring av problemet.

Kontakt oss på telefon 94877237 for mer informasjon

Hjelpetelefoner og nettsteder 

Det finnes også en rekke hjelpetelefoner du kan nyttiggjøre deg av:

Se oversikt over hjelpetelefonene her

​​