Psykososialt kriseteam

Andøy kommune har et tverrfaglig psykososialt kriseteam, som aktiveres ved akutte kriser, ulykker og katastrofer.

Tilbudet utløses via henvendelse til legevakt på telefon: 116 117

Formålet er å sikre og organisere psykososial førstehjelp til personer som har vært involvert i eller berørt av ulykker, kriser og eller katastrofer.

Det psykososiale kriseteamet er sammensatt av helsepersonell, administrasjon, prest og politi.

Kriseteamet har ansvaret for ivaretakelse og psykososial oppfølging av personer som er rammet av en krise og i den første akutte fasen. Har man behov for kontakt ut over den akutte fasen, vil man få tilbud om hjelp fra sin fastlege, psykisk helse eller helsestasjonen, eventuelt henvisning til spesialisthelsetjenesten.

Hovedregelen er at krisesituasjoner skal håndteres i det ordinære tjenesteapparatet.

For pårørende  

Tjenesten har egen barneansvarlig.

Tjenesten kartlegger behov for mindreårige barn eller søsken som pårørende og gir tilbud om informasjonssamtaler i samarbeid med bruker.

Pårørende: Den nærmeste pårørende er den du selv peker ut som nærmest. Den nærmeste pårørende er tillagt rettigheter og oppgaver for å handle på vegne av deg om du selv mangler samtykkekompetanse. Andre pårørende har ikke samme rettigheter.

Pårørende kan komme med bekymringsmeldinger gjennom nødetatene/nødnummer (Vesterålen legevakt eller operasjonssentralen)

Legevakt: 116 117 

Operasjonssentralen: 75 58 90 00