Jordmortjenesten

Svangerskapsomsorgen er for deg som er gravid . Den er gratis. Du velger selv om du vil gå til fastlege, jordmor eller begge.

Trenger du medisinsk oppfølging vil legen ha ansvar for den.

Svangerskapsomsorgen omfatter helseundersøkelser, rådgivning, undervisning, henvisninger ved behov og øyeblikkelig hjelp. Vi tilbyr også oppfølging i forbindelse med fødselsstart og i tiden etterpå.

Beredskap/følgetjeneste

På grunn av avstanden til nærmeste sykehus har Jordmortjenesten døgnkontinuerlig beredskap via beredskapstelefonen.

Vi vurderer følge til fødeavdeling ved behov.

Ved avvikling av ferie, ved sykdom og annet kan beredskapstelefonen bli viderekoblet til fødeavdelingen ved Nordlandssykehuset Vesterålen (Stokmarknes).

Da får du alltid snakke med jordmor når du trenger det.

OBS: tekstmeldinger til beredskapstelefonen blir ikke lest når telefonen er viderekoblet.

Når skal du ta kontakt?

Timebestilling og spørsmål. Ta gjerne kontakt tidlig i graviditeten for en innskrivningstime.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp før graviditetsuke 20 er fastlege/legevakt førstevalget.

Er du gravid over 20 uker oppfordres du til å ta kontakt ved rier, blødning, vannavgang, smerter, mindre liv i magen, eller dersom det oppstår situasjoner der du ønsker en vurdering.

Er du usikker: ta kontakt!

Grupper

Helsestasjonen tilbyr fødsels- og foreldreforberedende gruppe samt barselgruppe etter fødsel.

Vi gir ammehjelp og foreldreveiledning. Vi deltar i mange av helsestasjonens tilbud.

Du som er i svangerskapsomsorgen får informasjon om tilgjengelige kurs.

Andre oppfordres til å ta kontakt og bli med!

Anbefalte nettsteder

Helsenorge finner du oppdatert og korrekt informasjon om graviditet, fødsel og barseltid.

Foreldrehverdag får du råd om parforhold, foreldrerollen og mye annet du vil vite.