Koordinator og individuell plan

En individuell plan er ett verktøy for brukere som har langvarige (over to år) og koordinerte helsetjenester, bruker må har mer enn to kommunale tjenester. En individuell plan gir ikke mer rettigheter eller grunnlag for flere tjenester. 

Her kan du søke våre tjenester 

En individuell plan er ett verktøy for brukere som har langvarige (over to år) og koordinerte helsetjenester, bruker må har mer enn to kommunale tjenester. En individuell plan gir ikke mer rettigheter eller grunnlag for flere tjenester. 

Formålet med individuell plan (IP) er å bidra til at pasienten får ett helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Planen skal kartlegge pasientens/brukers mål, ressurser og behov for tjenester på ulike områder. Pasienten/brukeren har rett til å delta i arbeidet med sin IP, og det skal tilrettelegges for dette. Målene og ønskene til hen skal være utgangspunktet for prosessen. 

Når en får innvilget IP skal det oppnevnes en koordinator for planen. Her skal brukers ønske vektlegges. 

Har du behov for en individuell plan / koordinator tar du selv kontakt med Tildelingskontoret på 941 61 726. 
 som veileder deg til neste steg. En koordinator vil bli oppnevnt. 

Slik kontakter du oss

Slik kontakter du oss

Slik kontakter du oss