Frisklivsentralen

Frisklivssentralen er en kommunal, forebyggende helsetjeneste. 

For mer informasjon, se kontaktinformasjon for den kommunale Fysioterapitjenesten.

Frisklivssentralen i Andøy har egen facebookside der informasjon om treninger legges ut fortløpende.

Vennligst ikke legg igjen personsensitiv informasjon her.

Les mer om Frisklivssentralen her

Målgruppen er personer som har behov for støtte til å endre levevaner for å forebygge livsstilssykdom, eller leve bedre med eventuelt sykdommer de allerede har fått.

Dette gjøres gjennom individuelle helsesamtaler, gruppetreninger og matkurs. 

Frisklivssentralen er opptatt av at små justeringer i dagliglivet kan gi store positive utfall på sikt, og at hver enkelt må jobbe for å nå sine egne, klart definerte mål.

Det koster kr 100 per måned å være deltager hos Frisklivssentralen.

Fysioterapeuter

Frisklivssentralen drives av Fysioterapitjenesten i Andøy kommune og bemannes med fysioterapeuter. Frisklivsarbeidet utgjør tilsammen 50 prosents stilling. 

Du kan selv ta kontakt med Frisklivssentralen dersom du ønsker hjelp til livsstilsendringer, eller du kan få hjelp av din fastlege, fysioterapeut eller NAV til å melde deg på.