Søk om kommunalt stønadslån

Andøy kommune tilbyr ulike stønadslånsordninger. Her finner du informasjon om dem, og hvordan du kan søke om stønadslån.

SEND HENVENDELSE OM KOMMUNALT STØNADSLÅN

Stønadslån

Lånet gis som rente- og avdragsfritt lån i 4-fire-år, for deretter nedbetaling over 5-fem-år.

Den lange rente- og avdragsfrie perioden gjør at bankene ser på disse lånemidlene som en del av krevd egenkapital i prosjektene.

LAST NED HELE REGELVERKET (DOC, 204 kB)

Likviditetslån

I ekstraordinære tilfeller kan likviditetslån ytes som rente- og avdragsfritt lån i inntil 2-to--år, for deretter nedbetaling over 3-tre-år.

Kvotelån

Kvotelån ytes med en rente- og avdragsfri periode på 2-to-år, for nedbetaliing over 5-fem-år.

Hvor mye kan du låne?

Lånet gis med inntil 25 prosent av kostpris/kjøpesum for nybygg og kjøp av gode, brukte fartøy og vesentlige ombygginger.

Søker/fartøyeier/hovedaksjonær under 35 år, kan ytes stønadslån inntil 35 prosent av kostpris for nybygg/kjøp av gode brukte fartøy.  Dette for å legge ekstra godt til rette for yngre personer, som vil etablere seg med eget fartøy.

Bruk kontaktskjemaet øverst for å starte søknadsprosessen.