Ferdigattest

Når du er ferdig med å bygge, må du ha en ferdigattest fra Andøy kommune.

DIBK - Direktoratet for byggkvalitet - har laget et eget skjema. Det er viktig at du er nøye når skjemaet fylles ut, og vi ber deg særskilt om å passe på at "kommunens saksnummer" er utfylt. Saksnummeret står på den første siden i brevet du mottak da byggetillatelsen ble innvilget.

Fyll ut ferdigattest her