Hva gjør kommunestyret?

Kommunestyrene i Norge er det øverste organ i kommunen og består av folkevalgte representanter. Det treffer vedtak i saker på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov. Kommunen har selv ingen lovgivende makt, men tilhører den utøvende makt, også når det lager vedtekter.

En av de viktigste oppgavene er å vedta planer og budsjett.

Her kan du se møteplanen for kommunestyret.

Les budsjett- og økonimiplan (PDF, 4 MB)

Les kommuneplanens samfunnsdel (PDF, 824 kB)

Les kommuneplanens arealdel (PDF, 296 kB)

Les flere planer

Kommunestyret har også vedtatt politivedtektene for Andøy kommune.

Les politivedtektene her.