Bli med i kommunestyret

For å kunne stemme i et kommunestyre, må du velges inn. Dette skjer gjennom kommunevalg, som avholdes hvert fjerde år.

Under kommunevalget i 2019 ble Senterpartiet det største partiet, og Knut A. Nordmo ble av kommunestyret valgt til ordfører.

Les mer om ordførere

Hvis du har lyst til å bli medlem av kommunestyret, vil det mest vanlige være at du melder deg inn i et politisk parti, men du kan også starte ditt eget parti.

Da bør du først lese valgloven.

Trykk for å lese loven.

Eller så kan du ta kontakt med de politiske partiene.

Senterpartiet

Høyre

Arbeiderpartiet

SV

Rødt

MDG

FRP

Historiske valgresultat

Lurer du på hvordan det har gått med kommunevalgene i Andøy i moderne tid?

Trykk her for å se valgresultat.

Ved å endre på menyene i lenken, kan du se valgresultat fra 2011 og framover.