Bli politiker i Andøy

Formannskapet velges av kommunestyret. For å bli medlem av formannskapet må du derfor stille til valg.

Hvem som helst kan stille liste ved kommunevalget, men det er noen formkrav i

valgloven.

For å stille liste ved kommunevalget, det neste er i september 2023, må du levere et listeforslag til Andøy kommune innen 31. mars 2023 klokken 12.

Listeforslaget skal inneholde:

  • Hvilket valg listen gjelder for.
  • En oversikt som angir partiet eller gruppen som som listeforslaget kommer fra.
  • Navnet på hvilke kandidater som stiller til valg, inkludert fornavv, etternavn og fødselsår, kandidatens stilling eller bosted.
  • Underskrift av et visst antall personer.

Les valgloven nøye får du sender inn liste.

 

Partiene i Andøy

Den enkleste måten å bli politiker på, er å engasjere seg i et parti som allerede finnes.

Her finner du kontaktinformasjon til partiene som fikk innvalgt representanter kommunestyret i Andøy i 2019.

Andøy Senterparti

Andøy Arbeiderparti

Andøy Høyre

Andøy Frp

Andøy SV

Andøy MDG