Janne Syvertsen Nordheim

Janne Syvertsen Nordheim er konsulent lønn og personal. 

Lønn, pensjon, personal             

Lønn Kirka, Havn og kommunen.

Ansettelser, administrator for Easy Cruit (søknadsportal), Sekretær tilsettingsråd

Pensjon, uførepensjon, arb.givers kontaktperson KLP og SPK

Lederstøtte personalrelaterte spm.

Nøkkelinformasjon